Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Zvídavé děti, připravené se učit. To je oč tu běží

Tisk E-mail

výuka dětí v organizaci Vějíř výuka dětí v organizaci Vějíř

Praha, 11. 9. 2017 - Podnětné prostředí, školní návyky, nové kamarády, přípravu na školu. Toto všechno dětem z Kladna a nejbližšího prostředí poskytuje organizace Vějíř. Ta pomáhá dětem ze znevýhodněného prostředí a snaží se je připravit na povinnou školní docházku na běžných základních školách.


Úspěšný prvňáček, tak zní motto kladenské organizace Vějíř. Tu založili v roce 2015 manželé Čížkovi, jejichž firma se dlouhodobě věnuje charitativním projektům a snaží se pomáhat tam, kde je potřeba. „Téma vzdělání a rovných příležitostí je nám oběma velmi blízké. Naši pomoc jsme nejdříve rozšiřovali formou příspěvků vybraným důvěryhodným neziskovým organizacím. Nakonec nás napadlo, že se můžeme pustit do něčeho sami a tak se zrodil nápad s Vějířem. Název podpořila sama naše dcera, kterou nadchlo, že klasický vějíř se postupně rozvíjí jako naši malí kolegové, kteří k nám docházejí,“ uvádí majitelka a zakladatelka organizace Vějíř Ivana Čížková. 

Organizace pomáhá dětem, které jsou sociálně znevýhodněné. Ať se jedná o děti ze sociálně slabého prostředí, děti cizinců, romské děti apod. Pro školní rok 2017/ 2018 je v organizaci zapsáno 27 dětí v rozmezí od 4 do 7 let.

Jak vypadá den malého předškoláka ve Vějíři?

Děti každé ráno do Vějíře buď přivážejí jejich rodiče, nebo je vyzvedává svozový asistent na místních ubytovnách a odloučených sídlištích. Děti z ubytoven tvoří celkem 20 % všech žáků Vějíře. Všichni se na adrese Hejnova sejdou nejpozději v 8:30 hodin ráno. To začíná ranním tělocvikem. Poté pro budoucí prvňáčky začíná dopolední výuka, kde si osvojují znalosti a dovednosti, které budou potřebovat při svém nástupu na základní školu. Mezi ně patří například hudební, výtvarná, pracovní i tělesná výchova a vytváření sociálně kulturních a hygienických návyků. Menší děti si hrají v místní herně s paní učitelkou. Vždy je výuka proložena krátkou procházkou, zpíváním, malováním apod.

„S kolegyní se děti snažíme připravit na režim na základní škole. Učíme je návykům, bez kterých se v první třídě neobejdou jako je udržení pozornosti, režim, který od nich škola bude poté vyžadovat,“ dodává jedna z paní učitelek, která se dětem celé dopoledne věnuje.

Během dne se druhá paní učitelka věnuje individuálně každému dítěti a pomáhá mu s oblastí, ve které má mezery – ať se jedná o mluvení, rozpoznávání barev, počítání apod. „Nejradši maluju a zpívám, to mě moc baví,“ uvádí malý Kevin, který se do Vějíře každé ráno těší.

Pro děti, které do organizace docházejí pravidelně, je pak jednou měsíčně odměnou zajímavý výlet, který Vějíř pro děti zajišťuje. „V minulém roce jsme s dětmi navštívili pražskou zoo, kino, divadlo Lampion nebo třeba kukuřičné zábavné bludiště. Byl to pro ně velký zážitek,“ říká koordinátorka celého projektu Jitka Gerlická.

V čem je práce organizace Vějíř výjimečná?

Předškolní přípravou práce nekončí. Organizace se věnuje každému dítěti po další dva roky jeho studia na základní škole formou odpolední individuální výuky. Paní učitelky docházejí buď na kladenské základní školy, nebo do domácností, kde s žáky procházejí látku, která je pro ně obtížnější.

Všechny předškolní děti, které navštěvovaly Vějíř, od září nastupují na devět kladenských běžných základních škol. „Každému dítěti jsme k zápisu vypracovali jeho slovní hodnocení, aby bylo zřejmé, jaký má potenciál. Polovinu dětí jsme pak k zápisu i doprovázeli. Děti od nás pro vstup do první třídy obdržely aktovku a základní balíček školních potřeb“, dodává Gerlická.

Práce organizace má však i širší rozměr, a to že se snaží pracovat i s celými rodinami, ze kterých děti pocházejí a individuálně přistupovat k rodinnému zázemí. „Do budoucna bych si přála, abychom více zapojili a pracovali s rodiči. Vkládám do nich velké naděje, protože bez nich by naše práce byla poloviční“, uzavírá majitelka Vějíře Čížková.

 

 

 

 

 

 //]]>