Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2009

Tisk E-mail

V pondělí 10. května 2010 vláda přijala Zprávu o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2009. Zpráva na šestaosmdesáti stranách podrobně shrnuje činnost Agentury v jednotlivých lokalitách i na úrovni spolupráce s resorty státní správy.

Úvod zprávy obsahuje stručné shrnutí výstupů Agentury za rok 2009 a finanční přehled.

Část věnovaná činnostem Oddělení lokálních koncepcí se podrobně věnuje činnosti v jednotlivých lokalitách. Jsou zde představeny příklady nejlepších praxí v lokalitách, přehledy setkání lokálních partnerství, realizované projekty i hodnocení spolupráce s Agenturou od jednotlivých členů lokálních partnerství. Tato část obsahuje i popis spolupráce s Policií ČR, realizovaných výzkumů a analýz nebo aktivit Agentury v oblasti boje proti extremismu.

Následná část přibližuje činnosti řízené Oddělením řízení a koordinace. Najdete v ní popis individuálního projektu Agentury, průběh příprav věcného záměru, příklady spolupráce Agentury s médii i mezinárodní spolupráce.

Ke stažení:
- Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2009


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>