Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Ve městě Fulnek bylo zahájeno strategické plánování sociálního začleňování

Fulnek/Praha, 2. 11. 2018 - Minulý týden proběhlo první jednání Lokálního partnerství města Fulnek, které bylo svoláno ve spolupráci Agenturou pro sociální začleňování. Starostka Radka Krištofová a ředitel regionálního centra Východ Agentury pro sociální začleňování Jan Mochťák, představili cíle a záměry spolupráce mezi městem Fulnek a Agenturou.

Lokální konzultantka pro oblast Fulneku, Zuzana Dopitová, shrnula informace z jednání: „S kolegy jsme představili členům Lokálního partnerství průběh spolupráce, jaké jsou možnosti čerpání finančních prostředků z ESIF a jaké další formy podpory členové mohou využívat. Účastníci byli seznámeni s procesem tvorby strategických dokumentů a metodou „stromování", která je využívána v rámci pracovních skupin."

Jeden z účastníků Lokálního partnerství vyjádřil pozitivní hodnocení ke sdílení dobrých praxí z oblasti Vrbenska a Jesenicka, které byly prezentovány. „Bylo velmi zajímavé slyšet, jak to funguje jinde, kde Agentura pro sociální začleňování působí".

Byly ustanoveny dvě pracovní skupiny, které jsou tematicky zaměřené a od října se začaly věnovat tématům sociálního začleňování. První pracovní skupina je zaměřena na oblast bydlení, prevence a bezpečnosti a druhá pracovní skupina je zaměřena na rodinu a zaměstnanost. Cílem pracovních skupin je otevřeně diskutovat nad problémy, se kterými se potýká město Fulnek. Díky dobrému popsání problému mají účastníci možnost problém lépe poznat a pochopit. Následně se účastníci jednotlivých pracovních skupin soustředí na co nejpodrobnější popsání jednotlivých příčin.

V rámci následných setkání budou účastníci pracovních skupin hledat řešení, jak lze definované klíčové problémy zmírnit, či zcela odstranit.

Strategický plán sociálního začleňování Fulneku bude podkladem pro nastavení co nejefektivnějších opatření při řešení sociálního vyloučení na jeho území. Hlavním zdrojem pro jeho tvorbu budou znalosti jednotlivých účastníků pracovních skupin.

Zpracování finální verze dokumentu je plánováno na konec března 2019 a po jeho schválení zastupitelstvem obce bude pro město Fulnek otevřena výzva číslo 52 Operačního programu Zaměstnanost „Podpora sociálního začleňování v SVL", do které budou partneři moci předkládat své projektové záměry. Po tuto dobu budou pracovníci Agentury pro sociální začleňování poskytovat partnerům intenzivní podporu ve formě odborného poradenství a zprostředkovávání cíleného vzdělávání napříč řešenými tématy.

Uvedeno v Aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>