Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Zástupci Agentury přijali pozvání na jednání vsetínského zastupitelstva, představili zde Koordinovaný přístup

Tisk E-mail

Zdroj: Commons.Wikipedia.org Zdroj: Commons.Wikipedia.org

Vsetín, 6. 6. 2016 – V pondělí 6. června 2016 se uskutečnilo jednání vsetínského zastupitelstva, kterého se mimo jiné zúčastnili i zástupci Agentury pro sociální začleňování. Agentura s městem Vsetín dlouhodobě jedná o případné spolupráci. Cílem cesty ředitele Agentury Radka Jiránka a vedoucího Regionálního centra Východ (pobočky Agentury pro moravský region) Martina Navrátila do třetího největšího města Zlínského kraje bylo především základní nastavení společných východisek. Debata se točila především kolem obytného souboru Poschlá.

 

Hlasování o přihlášce města Vsetín do Koordinovaného přístupu

Vsetínští zastupitelé na svém jednání dne 6. června mimo jiné hlasovali o podání přihlášky města Vsetín do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, který Agentura jako jeden z odborů Úřadu vlády ČR zprostředkovává. Jedná se o vládní nástroj na pomoc a podporu obcím v procesu sociální integrace. V návaznosti na předchozí jednání s vedením města byli zástupci Agentury na toto jednání přizváni, aby zde tento nástroj blíže představili. V diskuzi se zastupiteli Radek Jiránek a Martin Navrátil také řešili důvody nepřijetí města Vsetín ke spolupráci v předchozím období.

Východiska spolupráce

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování, který rozhoduje o výběru lokalit ke spolupráci s Agenturou, požaduje návrh řešení situace v lokalitě Poschlá s ohledem na její budoucnost a budoucnost lidí, kteří zde žijí. Podle vedení města Vsetín by sociálně vyloučení obyvatelé nejprve měli prokázat motivaci k integraci a až poté jim bude umožněno bydlení ve městě. Zástupci Agentury na jednání zastupitelstva prezentovali odborný názor vycházející z výzkumů v oblasti sociálního začleňování, který říká, že segregace v oblasti bydlení snižuje celkový potenciál sociálně vyloučených osob integrovat se do společenství dané obce. Na rozptýlení sociálně vyloučených v oblasti bydlení staví i vládní koncepce sociálního bydlení.

Město Vsetín v přihlášce do 5. vlny spolupráce s Agenturou uvedlo záměr zpracovat místní koncepci sociálního bydlení. Agentura je připravena městu s přípravou tohoto materiálu pomoci, pokud ke spolupráci v následujícím období dojde.

Čerpání evropských dotací s podporou Agentury pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování spolupracujícím obcím pomáhá prostřednictvím speciálního mechanismu financování, kterým je Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, na realizaci sociálně prointegračních opatření čerpat prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Obce, které s Agenturou nespolupracují, však nejsou z čerpání prostředků zaměřených na sociálně vyloučených lokality vyloučeny. Přínosem Agentury pro spolupracující obce je především její místní podpora nabízející vyšší míru koordinace čerpání v návaznosti na realizaci těchto opatření a garantující jejich vzájemnou provázanost, včetně následného hodnocení dopadu čerpání.

Jak obce vstupují do spolupráce s Agenturou?

Zda území žadatelů splňují kritéria sociálně vyloučených lokalit, se posuzuje primárně na základě takzvané Gabalovy zprávy z roku 2015. Součástí této zprávy je i unikátní mapa zachycující jev sociálního vyloučení na území českých obcí s rozšířenou působností. Gabalova zpráva však není jedinou možností, jak vyloučenost lokalit prokázat, využít je možno i jakoukoli jinou studii, která sociální vyloučení popíše.

Do spolupráce s Agenturou se v rámci nových vln do roku 2020 budou moci zapojit obce nebo svazky obcí, které na svých územích zavádějí sociální prointegrační politiky, ale pro své další snažení potřebují expertní podporu a finanční prostředky na rozvoj nových či rozšíření stávajících aktivit. Výběr obcí ke spolupráci se tak odvíjí nejen od výskytu sociálně vyloučené lokality či lokalit na území dané obce nebo svazku obcí a prokázané potřebnosti intervence, ale také od motivace a závazku k podpoře sociální integrace.

Lokality ke spolupráci vybírá Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování, který má statut poradního orgánu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. O přihlášce města Vsetín bude rozhodovat 29. června 2016.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>