Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Koordinovaný přístup

Výzva pro obce ke spolupráci v rámci 6.vlny KPSVL

Tisk E-mail

Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce a svazky obcí ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Ten pomáhá při řešení situace sociálního vyloučení na místní úrovni z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů za místní podpory Agentury pro sociální začleňování.

Agentura postupuje podle prověřené metodiky. Tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství z místních aktérů, přes společnou tvorbu Strategického plánu sociálního začleňování k jeho naplňování a vyhodnocování. Spolupráce lokality a Agentury trvá zpravidla tři roky.

Vedle podpory rozvoje samotných veřejných (vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v lokalitě se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje místním samosprávám a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti relevantních aktivit a výsledků.

Cílem Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je zajištění realizace místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách. Hlavním nástrojem jsou projekty financované prostřednictvím specifického mechanismu z prostředků ESIF.

Pravidla výběrového řízení, postup výběru i veškeré další informace naleznete v přílohách.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>