Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování k vývoji situace v obci Uhelná

Tisk E-mail

Na základě jednání u kulatého stolu (31. srpna 2010 na Městském úřadu v Jeseníku), kterého se ho zúčastnili jak zástupci obce Uhelná a občanského sdružení Ester, tak i zástupci dalších významných subjektů podílejících se na sociálním začleňování v regionu Javornicko (např. koordinátorka pro národnostní menšiny Olomouckého kraje, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Jeseník, vedoucí Policie ČR, předseda Mikroregionu Javornicko a další), vydává Agentura pro sociální začleňování následující prohlášení:

V obci Uhelná přetrvává situace, kdy nefunkční spolupráce mezi vedením obce a občanským sdružením Ester, které je hlavním poskytovatelem sociálních služeb pro sociálně vyloučené obyvatele obce, ohrožuje občanské soužití obyvatel a ztěžuje aktivity na podporu sociálního začleňování v obci.

Agentura pro sociální začleňování proto velmi pozitivně hodnotí vstřícné kroky, které učinilo sdružení Ester v posledních dnech a které by mohly výrazně přispět ke zklidnění celé situace. Občanské sdružení reflektuje žádost obce a plní stanovené požadavky: podpoří klienty sdružení při změně trvalého bydliště do obce, nenavýší počet vlastněných či pronajímaných nemovitostí a bude i nadále monitorovat počet nájemníků v bytech, které má ve správě, podporovat rodiče s malými dětmi při docházce do MŠ a zajišťovat údržbu vlastněného majetku (dle zákonných povinností a svých možností). Projekt, který sdružení plánuje v obci realizovat, bude přepracován a v případě úspěšného schválení žádosti využit pouze k rekonstrukci tří stávajících bytů na azylové bydlení. V obci nebude zřízeno původně plánované komunitní centrum. K zajištění služeb, které mělo centrum nabízet, budou využity prostory, které sdružení v minulosti nabídla obec.

Agentura nadále podporuje sdružení Ester v úsilí přinést do obce Uhelná celou řadu dalších potřebných služeb, které v obci dosud nejsou zavedeny. Jde o služby terénního sociálního pracovníka, dluhového poradenství a sociálně aktivizačních služeb.

Agentura pro sociální začleňování zároveň chápe obavy obce ze zvyšování počtu klientů sdružení v obci. Po detailním seznámení se situací v obci však konstatujeme, že působení občanského sdružení nezakládá žádné důvody k obavám, že se v obci zvýší počty obyvatel, kteří zatěžují okolí a nepřispívají k dobrému soužití.
Naopak konstatujeme, že sdružení Ester realizuje služby podpory návratu na trh práce a sociálně aktivizační služby na takové úrovni, že vedou k postupnému úplnému začleňování klientů do společnosti. V žádném případě nelze hovořit o tom, že by v obci působením občanského sdružení Ester vznikala sociálně vyloučená ghetta, ani nejsou evidovány zvýšené počty trestných činů.

Výrazně doporučujeme sdružení Ester, aby o své práci pravidelně informovala veřejnost v obci a zejména vedení obce, které musí být dostatečně dopředu informováno o rozvojových plánech sdružení. Bude tak možné účinněji předcházet případnému negativnímu postoji obyvatel obce k aktivitám sdružení a zároveň ještě více otevřít služby sdružení všem obyvatelům obce.

Agentura pro sociální začleňování proto nadále podporuje projekt připravený sdružením Ester, ke kterému vydala kladné stanovisko. Projekt vznikl na platformě lokálního partnerství a je důležitým prvkem celé sítě projektů, které mají pomoci komplexně řešit situaci sociálního vyloučení v celém regionu Jesenicka a zamezit nežádoucí migraci sociálně vyloučených obyvatel po regionu.

Za Agenturu pro sociální začleňování: Martin Šimáček; kontakt: 777 787 974


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>