Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Vyjádření Agentury k plánovanému stěhování obyvatel Školní ulice v Holešově

Tisk E-mail

V pátek 23. dubna vyšla ve zlínském regionálním vydání deníku MF DNES série článků věnující se plánovanému stěhování obyvatel Školní ulice v Holešově na okraj města do rodinných domků vystavěných kontejnerovou technologií. Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách k tomuto kroku podává následující vyjádření:

O záměru města řešit bytovou situaci obyvatel Školní ulice víme. Město již v loňském roce úspěšně umístilo zhruba 50 procent obyvatel Školní ulice do obecních bytů v rámci města.

Agentura plán výstavby v ulici Bořenovská s městem projednávala a důrazně upozorňovala na možná rizika z hlediska sociálního vyloučení plynoucí z tohoto plánu.

Radnice se k našim připomínkám postavila vstřícně.

Shodli jsme se na dočasnosti tohoto bydlení a současný návrh jeho rozsahu je kompromisním řešením oproti původnímu širšímu plánu radnice, především co se týče kapacity plánovaného bydlení.

Zároveň jsme městu nabídli na náklady Agentury zpracování studie k možnostem sociálního bydlení pro nízkopříjmové domácnosti, která by měla být hotova do konce června. Tato studie by měla mimo jiné obsahovat návrh konceptu propustnosti bydlení, tj. návrh stanovení podmínek z hlediska časového určení a z hlediska podmínek vedoucích k získání dlouhodobější nájemní smlouvy v rámci obecního bytového fondu.

Zároveň vyjednáváme s městem využití ESF pro vybudování zázemí pro sociální služby a nízkoprahového zařízení. Obec toto plánuje již dlouhodoběji, tento cíl je zahrnut i v komunitním plánu sociálních služeb. V současnosti vytipováváme vhodný objekt tak, aby služby mohly být využity pro širší obyvatelstvo.

Více informací poskytne: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>