Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Volná místa

Tisk E-mail

 

Zajímáte se o inkluzivní vzdělávání? Staňte se součástí systémového a komplexního projektu v této oblasti. Centrála v Praze i naše pobočky v regionech nabírají nové kolegyně a kolegy na pozice se zaměřením na vzdělávání.

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrová řízení na pozice:

 • Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání (Regionální centrum Západ, Ústí nad Labem)
 • Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání (Regionální centrum Střed, Praha)
 • Koordinátor/ka spolupráce individuálních projektů systémových (IPs) a individuálních projektů ostatních (IPo) (Praha)
 • Regionální koordinátor/ka workshopů a vzdělávacích aktivit (Regionální centrum Střed, Praha)
 • Odborník na evaluace (Praha)
 •   

   

  Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování", financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na pozice:

     Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování vyhlašuje výběrové řízení:

   

   

  Kontaktní osoba je vždy uvedena v příslušném inzerátu pro danou pozici. 

   

  Aktualizováno dne 11.4. 2019.

  Regionální koordinátor/ka workshopů a vzdělávacích aktivit  //]]>