Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Vize i praxe pro české školy: společné vzdělávání

Tisk E-mail

Praha, 15. května 2012 – Jak transformovat české školství, aby bylo otevřené pro vzdělávání všech dětí, tedy i zdravotně a sociálně znevýhodněných? Na tuto otázku se bude snažit odpovědět 12 vystupujících na mezinárodní konferenci „Společné vzdělávání – právo, pedagogika, strategie a praxe". Pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase a zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové ji dnes v Praze pořádá Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Konferenci uvede Jan Michal, vedoucí Zastoupení, a Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády.


„Cílem konference je upozornit na význam a důležitost inkluzivního vzdělávání pro český vzdělávací systém. Postupy inkluzivního vzdělávání jsou v České republice stále na svém počátku a pro odborníky i pedagogy je užitečné seznámit se se zkušenostmi ze zemí, kde s tímto systémem mají dlouholeté zkušenosti," říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

„V loňském roce také vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení, která počítá se zavedením řady prvků, které povedou české školství směrem k větší otevřenosti a možnostem společného vzdělávání všech dětí. Jde také o změnu financování škol směrem od normativního financování podle počtu žáků k financování jednotlivých vyrovnávacích a podpůrných opatření, jako jsou například asistenti pedagoga," dodává Monika Šimůnková.

„Zmapujeme současné právní podmínky pro inkluzivní vzdělávání v Česku, ale i praxi v terénu," popisuje obsah konference Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování. „Pro inspiraci se podíváme především do Finska, kde školský systém prošel velkou změnou před 40 lety a dnes patří mezi nejotevřenější v Evropě. Žádné děti v něm, narozdíl od Česka, nejsou segregovány. V mezinárodním srovnání přitom finské děti patří mezi nejúspěšnější."

Na konferenci se svými příspěvky vystoupí několik českých i zahraničních odborníků z oblasti pedagogiky. Například Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy bude hovořit o efektivitě a spravedlivosti v českém vzdělávacím systému, Aurelio Cecilio z Evropské komise z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění představí evropské a národní strategie společného vzdělávání a Susanna Rajala z Finské národní rady pro vzdělávání podrobně popíše podobu základního vzdělávání romských žáků ve Finsku.

„Konference zároveň představí příklady škol, které s prvky inkluzivního vzdělávání již dnes úspěšně pracují v České republice a které mohou být příkladem pro další školy. Jde například o základní školy ze Svitav – Lačnova a z Poběžovic," říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Konference se koná v úterý 15. května 2012 od 9 do 17 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1) a je součástí Evropských dnů.

Kontaktní osoby:

Monika Šimůnková
, vládní zmocněnkyně pro lidská práva
tel.: 725 818 423

Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
tel.: 777 787 974

Související:
- Úvodní slovo vládní zmocněnkyně pro lidská práva M. Šimůnkové (Romea.cz, 15.5.2012)
- Příspěvek ředitele Agentury pro sociální začleňování M. Šimáčka (Romea.cz, 15.5.2012)
- Konference: „Společné vzdělávání - právo, pedagogika, strategie a praxe" (ASZ, 30.4.2012)

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>