Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Videomedialony z Agentury – 2. díl: Litvínov – Systém prostupného bydlení

Tisk E-mail

Praha, 28.11.2012 - Ve druhém medailonu představujeme, jak vypadá fungování systému prostupného bydlení v Litvínově.

 


Systém prostupného bydlení v Litvínově

Počátkem října 2009 zavedlo město Litvínov ve spolupráci s Agenturou a společností CPI byty (významným vlastníkem bytových domů na území města) systém prostupného bydlení. Jde o motivující systém, který umožňuje získat a udržet si dlouhodobě bydlení lidem s nízkými příjmy ohroženým sociálním vyloučením.

Systém zahrnuje tři stupně: krátkodobé nouzové bydleni, bydlení na městských ubytovnách a bydleni v bytech standardního typu (bytech vlastněných společností CPI byty). Zájemci nemohou požádat o bydlení jen v jednom stupni, žádají o zapojení do programu jako celku. Komise pro prostupné bydlení pak na základě přidělených bodů určuje, jaký stupeň bude zájemci nabídnut. Postup systémem je podmíněn plněním všech vlastních závazků (včasné placení nájmu, bezdlužnosti), aktivním přístupem k práci (zaměstnání či aktivní hledání práce) a závazkem spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (těmi mohou byt terénní pracovníci, poskytovatelé pracovního či protidluhového poradenství aj.).

Za první dva roky fungování systému bylo bydlení ve druhém stupni nabídnuto celkem 143 klientům, z toho 73 jich bydlení přijalo, bydlení ve třetím stupni (v nájemních bytech společnosti CPI) pak bylo nabídnuto 30 klientům, z čehož 26 jich bydlení přijalo. Polovině klientů se podařilo udržet si nájemní bydlení dlouhodobě.O systému prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení se v současnosti jeví jako nejvhodnější řešení pro zajištění dlouhodobého bydlení domácností s nedostatečnou kompetencí pro udržení nájemního bydlení. Tento systém je založen na principu individuálního postupu mezi jednotlivými stupni bydlení. Průchod všemi stupni by však neměl být podmínkou k získání samostatného nájemního bydlení.

Systém prostupného bydlení je zpravidla tvořen těmito stupni:

1. Krátkodobé krizové bydlení (azylové bydlení; bydlení v ubytovnách s doprovodným sociálním programem; noclehárny).

2. Střednědobé bydlení v tréninkových bytech, ve kterých je pod/nájemníkům poskytována doprovodná sociální asistence (sociálně aktivizační služby, terénní sociální práce).

3. Dlouhodobé sociální bydlení (bydlení, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby umožnily zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině).

Systém je individualizovaný, zásluhový a motivující.

Systém je prostupný obousměrně. Domácnosti tak jsou na jedné straně motivovány k řešení svých problémů vyhlídkou na zlepšení své bytové situace. Na druhé straně jsou vedeny k plnění podmínek spojených s bydlením v tom kterém stupni vyhlídkou na „sestup" do horšího bydlení v případě, že by podmínky porušovaly.

Více informací o systému prostupného bydlení najdete v Příručce pro obce vydané Agenturou pro sociální začleňování.

Ta je dostupná na adrese: www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka

V současnosti se na zavedení systémů s prvky prostupného bydlení připravují i další města v České republice, jde například o: Cheb, Most, Kadaň, Bruntál, Sokolov, Kolín, Jeseník, Havířov, Hodonín nebo Ostravu.


 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>