Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Videomedailony z Agentury: Krnov: Jak fungují doučovací kluby?

Tisk E-mail

Praha, 19.5.2015 – V Krnově funguje sedm doučovacích klubů při všech čtyřech základních školách zřizovaných městem a u třech spolupracujících neziskových organizací.

DOUČOVACÍ KLUBY V KRNOVĚ

Podpora žáků i mimo školu, prostory pro školní přípravu, podpora odborníků i práce s rodiči jsou důležitými faktory pro to, aby děti přicházející do škol z prostředí sociálně vyloučených lokalit dokázaly ve škole uspět a dosáhly kvalitního vzdělání. Jednou z možností, jak jejich školní úspěšnost podpořit, je zřizování doučovacích klubů. V Krnově dnes díky spolupráci města, Agentury, škol a neziskových organizací nyní funguje celkem sedm doučovacích klubů, které působí na všech čtyřech základních školách zřizovaných městem a u třech spolupracujících neziskových organizací.

Do těchto klubů mohou docházet děti z nepodnětného prostředí každý den na doučování a připravovat se do školy. Doučování pomáhá žákům připravit se na dobu po ukončení školní docházky, aby měli lepší vyhlídky na případné další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Cílem doučování je také udržet co nejvíce dětí na běžných základních školách, tak aby nemusely přecházet do základních škol praktických.

Díky projektu, který městu pomohla připravit Agentura, bylo podpořeno i Dětské podpůrné centrum přímo v sociálně vyloučené lokalitě v ulici Vrchlického. Zde se odborníci věnují předškolním dětem z lokality a zajišťují asistenční a poradenské služby pro žáky na partnerských školách.

Také byl otevřený nový doučovací klub v Komunitním centru Armády spásy a podpořeno doučování v rámci sociálně aktivizační služby Slezské diakonie.

Město také po sedmi letech upravilo vyhlášku, která rozděluje město podle ulic na čtyři obvody. Nová vyhláška byla vytvořena tak, aby kapacity jednotlivých škol byly optimálně vytížené a aby školy byly dobře dostupné prostřednictvím městské hromadné dopravy. Nové členění obvodů také usiluje o rovnoměrné zastoupení dětí ze sociálně nepodnětného prostředí na krnovských školách. Jinými slovy má zabránit tomu, aby nedocházelo ke koncentraci znevýhodněných dětí na jedné škole.

Doučovací kluby v Krnově fungovaly již v předchozích letech. Nyní jsou financovány díky projektu s názvem Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově, který realizuje město Krnov ve spolupráci se školami, které zřizuje a se třemi organizacemi: Armádou spásy, Slezskou diakonií a Reintegrou. Díky tomuto projektu se kluby rozšířily na všechny čtyři základní školy zřizované městem.

Více zde:

- Doučovací kluby jsou ve všech krnovských základních školách (Kuba, F., Bruntálský deník)

- Trend: rozptýlit děti z vyloučených lokalit na víc škol (Kuba, F., Bruntálský deník)

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>