Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

VIDEOMEDAILONY Z AGENTURY: KADAŇ PO TŘECH LETECH SPOLUPRÁCE S AGENTUROU

Tisk E-mail

Kadaň, 1.10.2014 – Podívejte se na reportáž z Kadaně, jak může vypadat město po třech letech spolupráce s Agenturou.

 KADAŇ – PO TŘECH LETECH SPOLUPRÁCE S AGENTUROU

Severočeské město Kadaň požádalo o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2011, ta byla oficiálně zahájena v červnu 2011 a trvala do konce června tohoto roku. Během krátké doby tří let se i díky vstřícnému a aktivnímu přístupu města i dalších místních organizací podařilo v Kadani naplánovat, připravit i uvést v život velké množství vzájemně provázaných preventivních aktivit. Kadaň se tak během krátké doby stala jedním z nejaktivnějších měst v oblasti sociálního začleňování v celé České republice. Za svůj přístup byla i oceněna v roce 2013 cenou Gypsy spirit.


Většina aktivit směřuje do sociálně vyloučené lokality Prunéřov, která se nachází několik kilometrů za městem v domech, které dříve obývali pracovníci místní elektrárny. Město do nich později začalo stěhovat neplatící obyvatele městských bytů a začala se zde koncentrovat chudoba a sociální problémy.

V reportáži postupně projdete hlavní výsledky spolupráce města s Agenturou v hlavních oblastech, kterými jsou: zaměstnanost, bydlení, vzdělávání a bezpečnost a prevence.

V oblasti zaměstnanosti byl například zaveden systém prostupného zaměstnávání, 230 osob prošlo programy přípravy na vstup na trh práce a 187 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných našlo zaměstnání. V oblasti bydlení město zajistilo nová okna, dveře, linolea, bojlery, baterie, WC pro nájemníky domů v Prunéřově, kteří hradí své závazky. Bylo připraveno 10 bytů první kategorie v č.p. 169 v Prunéřově jako součást tréninkového stupně prostupného bydlení, z nich bude možné stěhovat se zpět do Kadaně. za poslední 2 roky klesla míra dlužnictví na nájemném v Prunéřově o 46 procent. Každého čtvrt roku se konají domovní schůze za účasti nájemníků, politického vedení města, vedoucích městských odborů, terénních sociálních pracovnic. Nájemníci zde mohou přednášet, co potřebují, domlouvá se, jak to zajistit a kdo co udělá, úkoly se dělí mezi město a nájemníky a pravidelně se vyhodnocují. Každý dům má svého domovníka, ten se stará o pořádek v domě a drobné opravy, v domech platí domovní řády. Oblasti bezpečnosti a prevence se během uplynulých tří let bylo 300 osob pravidelnými klienty drogového terénního programu. Terénní program v Prunéřově byl rozšířen do dalších lokalit města (118 klientů, z toho 79 v Prunéřově) a byly posíleny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jejich poskytování rozšířeno o Prunéřov (87 klientů, z toho 17 v Prunéřově). V Prunéřově bylo také zrekonstruováno a otevřeno Centrum sociálních služeb, které nabízí krmě terénních programů, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dluhové poradenství a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Druhým rokem je také v Kadani pořádána pouliční fotbalová liga, do které se zapojilo přes 50 dětí z vyloučené lokality v Prunéřově.

Související:

- Kadaň: Jak neztratit dech (Veřejná správa, únor 2014)

- Kadaň: Pomoc pro ty, kdo o ni stojí (Veřejná správa, leden 2014)

 

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>