Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

V Jáchymově chtějí zbourat ghetta Romů

Tisk E-mail

Do tří let chce vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách Jáchymova změnit život lidí, kteří žijí na Náměstí republiky, v ulicích K Lanovce, Jiráskově, Šafaříkově a dalších místech. Téměř 100 procent tamních obyvatel nemá práci.

V lázeňském městě Jáchymov začali pracovníci agentury oficiálně pracovat dnes. „Naším cílem je odstranit a rozbourat ghetta, kde se shromažďují Romové, aby si tito lidé zvýšili svoji životní úroveň. Tím pomůžeme obyvatelům v romských lokalitách i ostatním občanům Jáchymova," řekl MF DNES lokální konzultant Štefan Gabčo z Agentury pro začleňování v romských lokalitách.

Agentura mimo jiné upozorňuje na vyhrocený vztah mezi majoritními a minoritním obyvateli Jáchymova. Ve své zprávě uvádí, že děti ze sociálně vyloučených lokalit ruší v lázeňském parku před domem Akademik Běhounek pacienty, kteří se jezdí léčit do Jáchymova z celého světa.

Dnes se pracovníci agentury v Jáchymově sejdou se třinácti budoucími lokálními partnery. Tím hlavním je jáchymovská radnice. Spolupráce je naplánovaná i s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni a Základní školou Jáchymov. Právě v ní plánuje agentura několik aktivit.

„Je to například nízkoprahové zařízení - klubovna pro zájmové aktivity cílové skupiny návštěvníků ve věku 15 až 26 let. Měl by zde být stolní fotbal, biliár, posilovna, ozvučení pro kapely, hudební nástroje a další vybavení," vysvětlil Štefan Gabčo. Klubovna jako centrum vzdělávání poslouží i školou povinným dětem z prvního a druhého stupně.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách chce získat na své projekty peníze z Evropských strukturálních fondů. Během června a července se seznámí s lokalitou, aby zjistila, kde partnery tlačí bota a jaké vidí priority i možnosti řešení. V srpnu se čtyři pracovní skupiny zaměří na vzdělání, bezpečnost, zaměstnání a výchovu. Koncem roku dostanou jáchymovští zastupitelé strategická plán ke schválení.

Proč si agentura vybrala právě Jáchymov? „Je zde velká zločinnost," vysvětlil Štefan Gabčo. Podle policejních statistik patří Jáchymov k oblastem s největším podílem trestné činnosti v Karlovarském kraji. Loni obyvatelé Jáchymova spáchali 125 trestných činů a 282 přestupků. V tomtéž období policisté předvedli 28 osob, 12 jich zatkli a 9 zadrželi.

Agentura chce pomoci nejen sociálně vyloučeným rodinám, ale i podnikatelům, místním neziskovým organizacím a školám. Podnikatele osloví agentura s návrhem na založení sociální firmy, které by pomohla získat finance.

Ředitel Základní školy v Jáchymově Jan Musil vidí ve spolupráci s agenturou obrovskou šanci řešit současné problémy. „Skupina sociálně vyloučených Romů u nás není malá. Začlenění pod agenturu požadovalo v kraji více obcí a měst. Zástupce krajského úřadu ale dal na první místo Jáchymov."

Škola od roku 2003 sleduje, s jakou skupinou dětí pracuje. Letos se škola dostala k padesáti procentům žáků, které ohrožuje zhoršené ekonomické a sociální a kulturní zázemí. Jedná se například o rodiny, v nichž je jeden z rodičů bez práce či existují jazykové bariéry nebo děti patří k jinému etniku. Sociálně vyloučených je zhruba kolem třiceti procent.

„Děti, které k nám přicházejí do prvních tříd, velmi často nemají žádnou elementární přípravu v předškolním zařízení, protože řada rodin je tam nedává, i když za předškolní oddělení školky se neplatí," popisuje ředitel Jan Musil jeden z problémů.

Od spolupráce s agenturou si mimo jiné slibuje otevření přípravné třídy. Do ní od 1. září přijdou děti ze sociokulturně slabých rodin a připraví se tak na přechod do první třídy.

Jak ředitel říká, k otevření přípravné třídy je třeba alespoň sedm dětí. Protože agentura v Jáchymově začíná působit, tak se po několika letech neúspěchu podařilo dát dohromady jedenáct dětí. Vminulosti jich škola měla dvě nebo tři.

Agentura uvádí, že problém sociálního vyloučení v Jáchymově se datuje již před rokem 1989. Jednalo se o kombinaci dlouhodobé existence a přirozeného sestěhování Romů, především z východního Slovenska.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí jako odbor Úřadu vlády od začátku roku 2008. Její pilotní fungování pod Úřadem vlády bylo v letošním roce posunuto do konce roku 2012. Poté by měla začít pracovat jako samostatný úřad s celostátní působností. V současnosti Agentura působí ve 23 obcích, městech a mikroregionech České republiky.

Jedním z nich je i Cheb, kde je hotový strategický plán i projekty. Nyní je na řadě jejich uvedení do praxe. Ministerstvo práce a sociálních věcí před časem v regionu zmapovalo sociálně vyloučené romské lokality. Tento úřední termín se dá přeložit jako chudinská ghetta. Podle odhadů v nich žije až šest tisíc lidí.

Vladimír Zedník

Článek byl uveřejněn 23. června 2010 v karlovarském vydání deníku MF DNES.


Inspirace

Napsali o nás


//]]>