Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


V Brně proběhlo setkání lokálního partnerství k nově schválené strategické koncepci

Tisk E-mail

Brno, 14. 4. 2016 – Dnes se v budově Nové radnice proběhlo další setkání lokálního partnerství Brno. Cílem akce bylo blíže představit nedávno schválený Strategický plán sociálního začleňování pro období 2016 – 2019. Ten na svém zasedání schválilo brněnské zasedání dne 15. března 2016. Setkání se zúčastnilo na osm desítek lidí.

Vedle představitelů města Brno a brněnských místních samospráv se setkání zúčastnili také zástupci místních státních institucí a neziskových organizací. Setkání bylo věnováno jednotlivým tematickým oblastem nově schválené strategické koncepce, včetně prezentace navrhovaných projektových opatření. Na jejich realizaci se budou od května 2016 podílet jednotlivé pracovní skupiny složené z členů lokálního partnerství dle klíčových témat strategického plánu.

Akci zahájil Bc. Martin Freund, uvolněný předseda komise sociální a zdravotní, který se v rámci svého působení při Magistrátu města Brno zaměřuje na oblast sociálního začleňování a do jehož gesce schválený materiál spadá. Jednotlivými částmi programu setkání přítomné provedli poradce pro národnostní menšiny Magistrátu města Brno, Mgr. Tomáš Jurčík, a lokální konzultant pro město Brno Odboru (Agentury) pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, Mgr. Jan Mochťák. Pánové Jurčík a Mochťák přítomné seznámili s:

  • obsahem Strategického plánu sociálního začleňování, včetně stručného shrnutí, co vzniku dokumentu předcházelo;
  • s jeho jednotlivými fázemi a mechanismem postupů a procesů, jak budou jeho cíle naplňovány;
  • aktuálně plánovanými kroky, včetně představení projektových záměrů města;
  • i základními informacemi, které se vážou k dotačním příležitostem v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Přítomní měli možnost diskutovat nejen o opatřeních v rámci jednotlivých tematických oblastí, ale také o připravovaných projektech v rámci realizační fáze. Pan Mochťák rovněž představil, jakou roli zastává Agentura pro sociální začleňování a jak a s čím v realizační fázi pomáhá.

V neposlední řadě se přítomní dozvěděli, co brněnské občany v nejbližší době čeká a jaké příležitosti rozvoje místní aktéři zapojení do lokálního partnerství nyní vnímají. Zaznělo, že schválený strategický plán je prvním krůčkem na pomyslné ose sociální integrace. Nyní přichází nejdůležitější část celého procesu, s kterou se pojí i větší míra práce. Ustavují se již zmíněné pracovní skupiny, které se budou scházet jednou za dva měsíce. Na úrovni města vzniknou odborné projektové týmy. Agentura v této fázi poskytne zejména poradenskou a konzultační činnost.

Za uplynulý rok, kdy město s Agenturou navázalo spolupráci (duben 2015), se Brnu podařilo provázat jednotlivé odbory, které řeší problematiku sociálního začleňování, a posílit spolupráci všech relevantních organizací a institucí. Vznikají a formalizují se komunikační kanály, které doposud neexistovaly či nefungovaly efektivně. Město Brno zároveň celým procesem výrazněji otevřelo dveře spolupráce i zástupcům neziskového sektoru, kteří patří mezi důležité místní aktéry. Další příležitosti rozvoje město vidí v zapojování nejen místních samospráv, ale i samotných občanů.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>