Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Vládní Agentura v Břeclavi pomáhá s přípravou projektů na podporu sociálně slabých

Tisk E-mail

Riegrova ulice v Břeclavi Riegrova ulice v Břeclavi
Břeclav, 25.8.2010 - Fungování vládní Agentury pro sociální začleňování v Břeclavi nekončí. Agentura se zde naopak nachází ve fázi, kdy vrcholí příprava projektů, které pomohou zlepšit situaci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Radní města budou v nejbližších týdnech také rozhodovat o záměru příprav dokumentu, který má shrnout podobu sociálního začleňování ve městě pro roky 2011 až 2013.


„Naše práce ve městě rozhodně nekončí, jak by se mohlo zdát z některých vyjádření v médiích. Agentura pokračuje v koordinování takzvaného Lokálního partnerství Břeclav, jehož hlavním cílem je přivést k jednomu stolu a společnému postupu zástupce státní správy, samosprávy, škol a neziskových organizací,"
říká nová lokální konzultantka Agentury Markéta Tvrdíková, která začala v Břeclavi působit od června tohoto roku.

Členové lokálního partnerství vycházeli z podrobné analýzy, kterou si město Břeclav nechalo vypracovat od firmy GAC ještě před začátkem působení Agentury zde. Analýza určila potřeby v sociálně vyloučených lokalitách, které byly postupně naplňovány jednotlivými aktivitami. Mezi ně patří například získání certifikátu Férová škola pro školy, ve kterých jsou dodržována lidská práva, zásady nediskriminace a integrace. Ten dodnes získaly již čtyři břeclavské základní školy (z deseti takových škol v celé republice!).

Na tyto projekty naváže příprava dokumentu s názvem Strategický plán sociálního začleňování. Ten bude obsahovat návrh systematického propojení všech subjektů a projektů, které povedou k naplnění zjištěných potřeb. Každý projekt bude mít konkrétního odpovědného realizátora a termín realizace. O záměru přípravy tohoto dokumentu budou během září rozhodovat radní města Břeclav. První verze plánu na období let 2011 – 2013 bude zpracována nejpozději do konce března 2011.

Záměr přípravy strategického plánu obsahuje mimo jiné následující témata: vytvoření jednotného propojeného systému pro prohloubení práce s rodinami, terénní sociální služby a prevenci, vytvoření prostupného modelu bydlení v Břeclavi, podpora veřejně prospěšných prací a prevence sociálně patologických jevů.

„Již dnes Agentura subjektům, které jsou zapojeny do lokálního partnerství – nabízí projektové poradenství při přípravě a podávání projektů, tak aby měly co možná největší šanci uspět v grantových výzvách," říká Markéta Tvrdíková. Aktuálně je jedním z nich připravovaný projekt, díky němuž dojde k přestavbě azylového domu U Sýpek. Agentura se v současnosti podílí také na podpoře zavádění sociálně aktivizačních služeb v Břeclavi. Jejich cílem je intenzivnější propojení všech subjektů - např. oddělení sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace nebo probační a mediační služba – které se angažují v péči o rodinu a dítě.

Agentura pro sociální začleňování působí v Břeclavi od června 2008. Členy Lokálního partnerství Břeclav jsou kromě Agentury a města ještě Úřad práce Břeclav, místní oddělení Policie ČR, Městská policie, občanské sdružení IQ Roma servis, Oblastní Charita Břeclav, Apoštolská církev a Royal Rangers, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Probační a mediační služba ČR, Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav, Okresní hospodářská komora Břeclav.

Více informací: Markéta Tvrdíková, tel.: 725 385 750


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>