Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Ve Slezské Ostravě vzniknou centra pro pomoc sociálně vyloučeným lidem

Tisk E-mail

Úklid v lokalitě Na Liščině (foto: RPG Real Estate) Úklid v lokalitě Na Liščině (foto: RPG Real Estate)
Ostrava, 8.června 2010 - V lokalitě Na Liščině bude do července zrekonstruovaný azylový dům. V Kunčičkách bude během příštího roku vybudované zbrusu nové komunitní centrum. A v lokalitě Muglinov vznikne ve stejném čase nové centrum pro doučování. Tyto stavby a také desítky služeb, zaměstnanostních projektů a programů svépomocných oprav vychází z plánu pro roky 2010 až 2013, který připravili členové Lokálního partnerství Slezská Ostrava vedeného vládní Agenturou pro sociální začleňování a který přijali radní obvodu.


„Plán také počítá s tím, že ve Slezské Ostravě se bude pokračovat v úspěšných úklidech lokalit, do kterých se zapojí sami obyvatelé, a svépomocných opravách. Obvod rovněž chystá vybudování chybějícího nízkoprahového zařízení a rozvoj sociálních služeb v lokalitě Kunčičky. Také u nás velmi dobře funguje zapojení občanů do veřejné služby a veřejně prospěšných prací, což významně přispívá nejen k údržbě okolí, ale také k udržení pracovních návyků,"
potvrzuje místostarosta městské části Slezská Ostrava Radomír Mandok.

„Tento strategický plán vznikal od února do dubna tohoto roku. Vychází z komunitního plánu sociálních služeb Slezské Ostravy. Některá dále rozpracovává a řadu dalších doplňuje do konkrétních krátkodobých cílů a opatření, která povedou k jejich naplnění," říká lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Marcela Bužgová.

Plán je rozdělen do čtyř oblastí – bydlení, sociální služby, zaměstnanost, vzdělávání.

V oblasti bydlení plán počítá s pokračováním zapojování obyvatel sociálně vyloučených lokalit do jejich úklidu a do svépomocných oprav. „Při posledním úklidu v lokalitě Kunčičky bylo během dvou týdnů vyvezeno více než 120 kontejnerů s odpadem. Od června budou probíhat opravy fasád, výměny oken, opravy střech a nevyhovující kanalizace," říká Eva Rydrych, projektová specialistka realitní skupiny RPG Real Estate, která se jako vlastník významné části bytového fondu ve Slezské Ostravě aktivně zapojila do revitalizace sociálně vyloučených lokalit. Obdobný program s názvem Svépomoc bude pokračovat i v lokalitě Na Liščině. Jejich obyvatelé budou kromě úklidu opravovat a natírat okna a vyrábět lavičky. Odměnou pro ně budou nové fasády a výměna nevyhovujících oken. Do obnovy bytového fondu se kromě vlastníka bytů zapojují i další organizace, které v lokalitách působí – Diecézní charita, Vzájemné soužití a sociální odbor městské části Slezská Ostrava.

Plán také počítá s rozvojem systému podporovaného bydlení. Jeho prvním stupněm by měl být rekonstruovaný azylový dům v lokalitě Na Liščině. Z něj budou moci klienti přecházet do bytů spojených s poskytováním sociálních služeb v Kunčičkách a ve třetím stupni za dodržení všech podmínek získávat bydlení na volném trhu s byty.

V oblasti sociálních služeb je plánováno pokračování provozu nízkoprahových zařízení v Hrušově, Liščině, Zárubku. Odbor sociálních věcí pak plánuje vybudování komunitního centra v Kunčičkách. Do té doby budou sociální služby v Kunčičkách zajišťovány jedním pracovníkem a jedním terénním pracovníkem Diecézní charity Ostrava v pronajaté kanceláři.

Oblast zaměstnanosti počítá v následujících letech například s vytvořením rekvalifikačních programů Romská pečovatelka Romská pečovatelka – Hospodyně a s pokračováním využívání institutů veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Počet míst veřejné služby by měl být navýšen o 10 míst na celkových 30.

Oblast vzdělávání bude podporována dlouhodobě fungujícími nástroji, mezi které patří asistent pedagoga, předškolní příprava, doučování nebo podpora přechodu žáků ze základních na střední školy. V lokalitě Muglinov tak sdružení Jekhetane do června příštího roku vybuduje a pomůckami vybaví centrum k doučování. V lokalitě Kunčičky bude pokračovat dobrovolnický program doučování sdružení S.T.O.P. a sdružení Vzájemné soužití připraví projekt Schůdky pro vzdělávání rodičů a dětí předškolního věku.

Agentura pro sociální začleňování působí v městském obvodě Slezská Ostrava od srpna 2008. Tento obvod zahrnuje několik sociálně vyloučených nebo tímto vyloučením ohrožených lokalit. Patří mezi ně: Hrušov, Muglinov, Kunčičky, Zárubek. Podle odborných odhadů v nich žije až 3 300 obyvatel, až 90 procent z nich jsou Romové. Nezaměstnanost v lokalitách činí zhruba 70 – 95 procent. Většina obyvatel je dlouhodobě evidována na

Úřadu práce, mají příjem tvořený především ze sociálních dávek, nízké vzdělání a bydlí v nekvalitní starší bytové zástavbě v ne zcela hygienicky nezávadných podmínkách

Členy Lokálního partnerství Slezská Ostrava jsou: městský úřad Slezská Ostrava, Občanské sdružení Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane o.s., Magistrát města Ostravy, Knihovna města Ostravy, S.T.O.P., Ostravská univerzita, Policie ČR, Základní škola Škrobálkova, Základní škola Na Vizině, realitní skupina RPG Real Estate , Diecézní charita ostravsko-opavská.

Ke stažení:
- Strategický plán Lokálního partnerství Slezská Ostrava pro roky 2010-2013


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>