Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Severočeský Jirkov má plán na podporu obyvatel v sociálně tíživé situaci

Tisk E-mail

31.3.2011, Jirkov - Pedagogické poradenské centrum zaměstnávající výchovné poradce, sociální firma, zavedení systému prostupného bydlení, uspořádání Týdne proti předlužování – to je jen výčet z řady konkrétních nástrojů, které budou v nejbližších letech nabízeny obyvatelům severočeského Jirkova. Jsou součástí strategického plánu začleňování obyvatel nacházejících se v tíživé sociální situaci. Ten připravili členové Lokálního partnerství Jirkov a včera jej přijali zastupitelé města.

„Severní Čechy jsou regionem, který se vzhledem ke své demografické struktuře s problematikou lidí v nepříznivých sociálních podmínkách potýká dlouhodobě. Naše město není výjimkou. Proto vítáme jakoukoli aktivitu, jež by mohla občanům, kteří se dostali z jakýchkoli důvodů na okraj společnosti, pomoci. Každé, i malé zlepšení, je důležité. Jde o to, ukázat těmto lidem, že existuje cesta, jak se dostat z tíživé situace. Kolik z nich se po ní vydá, bude záležet na nich, ale musejí vědět, že pokud budou chtít, najde se pomocná ruka. A právě tou by měl být plán vypracovaný v rámci Lokálního partnerství Jirkov," uvedl k nové iniciativě starosta Jirkova Radek Štejnar.

„Na přípravě tohoto plánu se podíleli zástupci města a jeho příspěvkových a dalších organizací, úřadu práce, státní i městské policie, škol, probační a mediační služby a několika neziskových organizací – tedy všech, kteří pracují s obyvateli žijícími v podmínkách sociálního vyloučení, nebo těmi, kteří jsou tímto vyloučením ohroženi," vysvětluje lokální konzultant vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Karel Straka. Plán obsahuje konkrétní aktivity pro rozvoj města pro následující tři roky ve čtyřech hlavních oblastech – zaměstnávání, bydlení, vzdělávání a volný čas a prevence sociopatologických jevů a bezpečnost.

Plán reaguje na hlavní problémy obyvatel žijících v Jirkově v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách. Členové pracovních skupin za prioritní problémy označili: nedostatek pracovních příležitostí, zadluženost a nízká kvalifikace obyvatel, nedostatek terénních a sociálně aktivizačních služeb, exekuce a s tím spojené bezdomovectví a drogovou problematiku.

V Jirkově je momentálně 16ti procentní nezaměstnanost. Napomoci snížit tento stav, obzvlášť u dlouhodobě nezaměstnaných, by měla nově vzniklá Agentura podporovaného zaměstnávání. Ta bude dlouhodobě pracovat s klienty na zvyšování jejich kvalifikace, podporovat je v pracovních návycích, vést jejich kartotéku a spolupracovat se zaměstnavateli při vytipovávání a zapracovávání klientů. Pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané zajistí také nová sociální firma. Zvažované je i otevření alternativní kavárny, která by nabídla práci dlouhodobě nezaměstnaným ženám. Město bude i nadále pokračovat v zajišťování veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Do těch se mohou zapojit lidé, kteří jsou delší čas přihlášeni na úřadu práce a nechtějí, aby jim dávky spadly na existenční minimum. Pracovníky veřejné služby budou i nadále vést samotní klienti vybraní na pozice takzvaných koordinátorů.

Hlavním cílem v oblasti vzdělávání je zřízení pedagogického poradenského centra, které by zaměstnávalo potřebný počet výchovných poradců. Ti budou mít v centru kancelář a společné vzdělávací programy, většinu času však budou působit přímo na jednotlivých školách.

Pro zlepšení situace v oblasti bydlení bude v Jirkově zaveden systém takzvaného prostupného bydlení. V jeho rámci budou moci klienti přecházet z krátkodobého bydlení na ubytovnách do bydlení spojených s povinnou spoluprací s poskytovateli sociálních služeb a odtud do finálního třetího stupně - dlouhodobého nájemního bydlení. Pro tento systém je třeba zajistit nouzovou noclehárnu a nízkoprahové centrum pro osoby bez domova. V plánu je také navýšení kapacity azylového domu pro matky s dětmi ve Studentské ulici.

Vrcholem aktivit v oblasti prevence a bezpečnosti bude červnová akce s názvem „Týden proti předlužení". Společným cílem pro všechny oblasti je také navýšení kapacit terénní sociální služby ve městě.

„Na schválený plán naváže příprava konkrétních projektových žádostí do evropských a národních dotačních titulů. S výběrem vhodných titulů a podáváním žádostí bude členům lokálního partnerství asistovat lokální konzultant Agentury," popisuje další postup ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Některé aktivity obsažené v plánu již byly zahájeny. „Například první dva lidé, kteří dlouhodobě vykonávají veřejnou službu, získali prostřednictvím společného projektu „prostupného zaměstnávání" pracovní smlouvu na pozici koordinátorů veřejné služby. Projekt společně připravili Úřad práce, odbor sociálních věcí, vedení města Jirkov a Agentura pro sociální začleňování," dodává Karel Straka.

Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva. V Jirkově působí Agentura od dubna roku 2010.

Podle Gabalovy analýzy sociálně vyloučených romských lokalit jsou v Jirkově definovány tři sociálně vyloučené lokality – Březenec, ulice Mostecká a Ervěnice. Většinou jde o domy ve vlastnictví města. Údaje Městského úřadu Jirkov uvádějí, že v těchto lokalitách žije 2 938 občanů z celkového počtu více než 21 tisíc obyvatel Jirkova.

Kompletní verze Strategického plánu sociálního začleňování LP Jirkov je ke stažení na webové stránce Agentury.

Kontakt pro novináře:

Karel Straka
tel.: 606 668 856

mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>