Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Roudnice nad Labem má „cestovní mapu“ pro sociální začleňování

Tisk E-mail

Masarykova třída v Roudnici (foto: J. Grygar) Masarykova třída v Roudnici (foto: J. Grygar)

Roudnice nad Labem, 31.května 2010 - Systém prostupného sociálního bydlení, deset procent pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané ve všech veřejných zakázkách vyhlášených městem, sociální firma, dluhové poradenství, vznik romského fotbalového klubu – tyto všechny aktivity budou v nejbližších letech v Roudnici nad Labem pomáhat začleňování sociálně slabých obyvatel do společnosti.

 

Rada města na posledním zasedání schválila strategický plán sociálního začleňování připravený členy Lokálního partnerství Roudnice nad Labem, které koordinuje vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.

„Dokument vznikal více než pět měsíců a určuje konkrétní dlouhodobé i krátkodobé cíle, konkrétní projekty a osoby, které budou zodpovědné za jejich uskutečnění," představuje plán lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování v Roudnici Jakub Grygar.

Dokument, který úzce navazuje na Komunitní plán sociálních služeb Roudnice nad Labem, sdružuje cíle ve čtyřech prioritních oblastech: bydlení, zaměstnanost, stabilizace finanční situace osob ohrožených sociálním vyloučením a podpora společenské aktivizace těchto osob.

Nejvýznamnější prioritou plánu je oblast bydlení. Agentura usiluje o prevenci vzniku sociálně vyloučených lokalit podobných té, která již dříve vznikla na třídě T. G. Masaryka. Jedním z řešení situace chudých obyvatel se může stát zavedení modelu takzvaného podporovaného sociálního bydlení. Ten vychází z podrobných analýz, které si nechala Agentura zpracovat v loňském roce. V rámci tohoto modelu budou z bytového fondu města vyčleněny sociální byty, které dostanou do správy neziskové organizace zabývající se terénní sociální prací. „Důležitým prvkem bude také zavedení kritérií přidělování městských bytů. Městské byty byly totiž dosud přidělovány bez jasně stanovených pravidel, což přispívalo ke zvýšení sociálního napětí mezi žadateli o byt," upozorňuje Jakub Grygar. Město spolu s tím vytvoří jasnou kategorizaci žadatelů o byt.

Systém počítá s vytvořením pěti vzájemně prostupných stupňů: noclehárna, azylové bydlení, městské byty s asistencí, městské nájemní bydlení, byty s neregulovaným nájemným. Město spolu s neziskovými organizacemi počítá také se stanovením jasných kritérií pro postup systémem vzhůru, mezi které může patřit povinnost nájemců hledat a udržet si zaměstnání, splácet dluhy, povinnost dětí řádně navštěvovat školu a připravovat se do ní.

V oblasti zaměstnávání plán počítá s podporou řady osvědčených nástrojů jako například pracovní poradenství, rekvalifikační kurzy, veřejně prospěšné práce, veřejná služba nebo vznik sociální firmy. Mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit totiž dosahuje nezaměstnanost až 90 procent obyvatel s ukončenou povinnou školní docházkou.

Úplnou novinkou je zavedení institutu zvláštní podmínky na plnění veřejné zakázky. Ten zaručí, že v každé veřejné zakázce vypsané městem bude vyhrazeno deset procent pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce.

Poslední oblast priorit strategického plánu se zaměřuje na společenskou aktivizaci osob ohrožených sociálním vyloučením. K té by měla pomoci například podpora aktivit roudnického sdružení Dženo, další vydávání dětského časopisu Sandál, který vydávají klienti nízkoprahového klubu Farní charity Roudnice nad Labem nebo romský fotbalový klub, který by měl být v Roudnici založen do září tohoto roku.

Všechny cíle teď budou zahrnuty do projektových žádostí podávaných do evropských strukturálních fondů. S podáváním těchto žádostí tak aby měly co největší šanci na úspěch bude členům lokálního partnerství asistovat lokální konzultant Agentury.

Agentura pro sociální začleňování působí v Roudnici od roku 2008. Členy Lokálního partnerství v Roudnici nad Labem jsou: město Roudnice nad Labem, Úřad práce Litoměřice, Farní charita Roudnice nad Labem, Naděje, o.s., Městská policie Roudnice nad Labem, Kontaktní centrum Litoměřice a ZŠ Praktická.

Ke stažení: Strategický plán Lokálního partnerství Roudnice nad Labem 2010-2011


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>