Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Město Most představilo podrobný plán na pomoc sociálně slabým

Tisk E-mail

Sídliště Chanov Sídliště Chanov

Most, 26.března 2010 - V každé veřejné zakázce, kterou město Most vypíše v rámci integrovaného plánu rozvoje města, obsadí minimálně deset procent pracovních míst dlouhodobě nezaměstnanými lidmi z evidence úřadu práce. Tato i řada dalších aktivit na pomoc sociálně slabým obyvatelům Mostu se objevují ve strategickém dokumentu pro roky 2010-2012, který připravili členové Lokálního partnerství Most koordinovaného vládní Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Strategický dokument včera přijali mostečtí zastupitelé.

„Je to obrovský kus práce, na kterém se podíleli téměř všichni, kteří mají v Mostě na starosti sociální začleňování – od primátora a jeho náměstků až po lidi z terénu," říká ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

„Je to, jako bychom měli jízdní řád na cestě k integraci. A každý zná přesně svůj úkol, který se zavázal splnit. Opatření za sebe budeme skládat podle přesně stanoveného harmonogramu," říká primátor města Most Vlastimil Vozka.

„Strategický plán vznikal od března loňského roku do ledna tohoto roku. Pracovní skupiny se scházely každá dvakrát až čtyřikrát do měsíce. Plán obsahuje čtyři tematické části: bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a sociálně patologické jevy. Ty kopírují činnost pracovních skupin, do kterých jsme rozdělili Lokální partnerství Most," říká lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování v Mostě Bronislav Podlaha.

Velký důraz plán klade na vzdělávání. Most bude i nadále pokračovat v úspěšném programu předprofesní přípravy žáků vycházejících ze základních škol. Snahu o úspěšný přechod dětí ze základních škol na střední posílí zřízení pracoviště mostecké Střední školy technické přímo na chanovském sídlišti. Na sídlišti Chanov a ve čtvrti Stovky bude v případě úspěchu podávaných projektů vybudováno nové nízkoprahové zařízení pro mládež nad 15 let a otevřeny kluby pro děti a mládež. Dalšími cíli v oblasti vzdělávání a volného času jsou provoz předškolních klubů, posílení asistentů pedagogů na vybraných základních školách a program doučování v rodinách.

Prioritou oblasti zaměstnávání je zavedení dluhového a právního poradenství a jeho doplnění o spolupráci s exekutory při vyjednávání s věřiteli dlužných osob. Předluženost a s ní spjatý exekuční výměr jsou často nejvážnějšími překážkami pro vstup sociálně vyloučených osob na legální trh práce. V Mostě by také měla začít fungovat služba pracovního poradenství a pracovní asistence, která motivuje klienty směrem k aktivnímu hledání zaměstnání, zprostředkovává práci a poskytuje garanci zaměstnavatelům. Tato služba pracuje s klienty i po okamžiku, kdy získají zaměstnání, aby o práci zase brzy nepřišli.

V oblasti bydlení bude město Most usilovat o zavedení systému takzvaného prostupného bydlení. V něm mohou lidé přecházet z krátkodobého krizového bydlení na ubytovnách do podporovaného bydlení spojeného s nabídkou sociálních služeb. Cílovým třetím stupněm je získání dlouhodobého nájemního bydlení na volném trhu. Na sídlišti Chanov by tak v případě úspěchu podávaných projektů mělo být vybudováno 26 nových sociálních bytů. Zároveň plán počítá s tím, že v Chanově a ve čtvrti Stovky bude zaveden institut domovnictví.

Čtvrtá část plánu, oblast prevence sociopatologických jevů, uvádí jako své cíle oddlužení a prevence dlužnictví, výchovu k rodičovství a prevenci a eliminaci užívání návykových látek a jevů, které jsou s ním spjaty.

Každá oblast strategického plánu obsahuje dlouhodobé i krátkodobé cíle, které povedou k jejich naplňování. Každý krátkodobý cíl obsahuje konkrétní kroky s konkrétními termíny a zodpovědností včetně toho, jak budou aktivity zajištěny personálně, materiálně a finančně.

„Právě pomoc při zajišťování finančních prostředků z evropských fondů teď bude kromě pokračování v koordinaci činnosti lokálního partnerství hlavním úkolem Agentury v nejbližších letech. Nabízíme členům lokálního partnerství pomoc při sestavování projektových žádostí do operačních i národních programů," říká ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Mezi nejvýznamnější sociálně vyloučené lokality Mostu patří především známé sídliště Chanov, blok domů „Ve Stovkách" a lokalita Sedmistovky. Žije v nich přibližně 3 000 sociálně vyloučených či vyloučením ohrožených obyvatel. Agentura pro sociální začleňování působí v Mostě od roku 2008. Lokální partnerství bylo ustaveno v srpnu 2008 a čítá vedle samotné Agentury a města Mostu dále Úřad práce v Mostě, Policii ČR, dvě školy a šest neziskových organizací zabývajících se ve své práci sociálním vyloučením.

Členy lokálního partnerství jsou: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách , Město Most, Dům romské kultury, o.p.s., Diakonie české církve evangelické, Oblastní charita Most , SŠT Velebudice, Dům dětí a mládeže, Most k naději o.s., Komunitní centrum Chanov, o.s., Městská police Most, Úřad práce v Mostě, Policie ČR (SKPV), 5.ZŠ Most-Chanov.

Ke stažení: Strategický plán sociálního začleňování Lokálního partnerství Most pro roky 2010-2012


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>