Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Jesenicko má paletu nástrojů pro pomoc sociálně slabým

Tisk E-mail

Jeseník, 22. června 2010 – Nízkoprahové zařízení v obci Mikulovice, rekonstruovaná komunitní centra v obcích Vápenná, Uhelná, Bílá Voda a Kobylá nad Vidnavkou, azylové bydlení v obci Travná, vznik agentury podporovaného zaměstnávání v Jeseníku. Tyto a mnoho dalších výsledků přinese obcím a městům sdružených do Lokálního partnerství Jesenicko rozsáhlý dokument, který přijali zástupci 24 měst a obcí z mikroregionů Javornicko, Jesenicko, Zlatohorsko a Žulovsko. Platformu Lokálního partnerství v regionu udržuje vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.

„Plán vznikal během roční práce tří pracovních skupin rozdělených podle regionů. Ty zasedaly v Kobylé nad Vidnavkou, Mikulovicích a Jeseníku. Podařilo se tak do přípravy ve větší či menší míře zapojit všechny členy Lokálního partnerství Jesenicko," říká lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Martina Mařáková.

Plán je připraven na období tří let od roku 2010 do konce roku 2012 a obsahuje návrhy ve čtyřech hlavních oblastech: podpora vzdělávání a péče o děti a mládež, bydlení, zaměstnanost a sociálně patologické jevy.

Největší důraz je v plánu kladen na oblast vzdělávání. Plán počítá se stavbou nebo rekonstrukcí několika nízkoprahových zařízení, s podporou zavádění odborných asistentů ve školách, s podporou žáků při vstupu a udržení se na středních školách a nebo se zajištěním aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V Jeseníku již přitom existují nízkoprahová zařízení. Cílem je přizpůsobit jejich program dětem ze sociálně vyloučených lokalit a z dětského domova v Jeseníku.

Prioritami v oblasti bydlení je zajištění návazného bydlení, především pro klienty azylových domů, a zajištění takzvaných „startovacích" bytů pro osoby s drogovou nebo kriminální minulostí. Pro tyto potřeby bude zrekonstruován objekt azylového domu v Jeseníku, který provozuje nezisková organizace Boétheia. Další azylové bydlení vznikne v obci Travná pod taktovkou občanského sdružení Ester.

Obyvatele sociálně vyloučených lokalit na Jesenicku ohrožuje řada sociálně patologických jevů. Nejčastěji se jedná o závislost na alkoholu nebo drogách, gamblerství a zadluženost. Programy sdružení Darmoděj a dalších organizací se proto zaměří na prevenci těchto jevů, která zde zatím nebyla dostatečně zajišťována, i na pomoc lidem, kteří se s těmito jevy potýkají.

Cíli v oblasti zaměstnávání je vytvořit v Jeseníku agenturu podporovaného zaměstnávání a v mikroregionu Zlatohorsko podporovaná pracovní místa. Jde o dvě roviny - o přímou podporu lidí, kteří prokážou zájem pracovat během vykonávání veřejné služby a o vytvoření možností podporovaného zaměstnávání lidí ze sociálního vyloučení ve spolupráci se zaměstnavateli z celého regionu.

Na připravený plán v současnosti naváže příprava a realizace konkrétních projektů. „Agentura je připravena poskytnout členům Lokálního partnerství Jesenicko podrobné projektové poradenství tak, aby podávané projekty měly co možná největší šanci na úspěch," říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Již byly podány první čtyři žádosti na rozsáhlé individuální projekty hrazené z evropských strukturálních fondů. V současnosti vrcholí příprava dalších projektů, které by měly být podány do konce srpna 2010.

Agentura pro sociální začleňování působí na Jesenicku od dubna 2008. Tato lokalita se skládá z celkem 24 obcí a měst různé velikosti sdružených do čtyř mikroregionů – Javornicko, Jesenicko, Zlatohorsko a Žulovsko. Sociální vyloučení má v tomto regionu specifickou podobu. Oproti lidnatějším městům zde nenajdeme rozlehlejší sociálně vyloučené lokality v podobě bloků několika domů. Jde spíše o jednotlivé domy roztroušené v krajině. Jejich obyvatelé jsou podobně jako ti ve větších městech dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na dávkách, mají zhoršený přístup ke vzdělávání. Region se zároveň potýká s vysokou nezaměstnaností, která k 31. květnu 2010 činila 14,2.

V Lokálním partnerství Jesenicko je sdruženo celkem 20 partnerů. Jedná se o zástupce měst a obcí, škol, úřadů práce a neziskových organizací.

Ke stažení:
- kompletní text Strategického plánu sociálního začleňování Lokálního partnerství Jesenicko pro roky 2010-2012


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>