Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Cheb má plán na pomoc sociálně slabým pro roky 2010-2012

Tisk E-mail

Cheb, 17. května 2010 – Zbrusu nový montovaný domek fungující jako nízkoprahové centrum pro mládež starší 15 let, asistenti pedagogů ve školách, doučování v rodinách, noví terénní pracovníci, sociální firma, protidluhová kampaň – to všechno by mělo v nejbližších třech letech pomáhat sociálně slabým obyvatelům Chebu. Tyto cíle si vytyčili členové Lokálního partnerství Cheb ve strategickém dokumentu pro roky 2010-2012. Na posledním jednání tento plán přijali zastupitelé města Cheb.

 

„Tento plán má dvě roviny. V první řeší životní situace lidí, kteří si s nimi sami nevědí rady a vyžadují poskytnutí pomoci na profesionální úrovni. V druhé se snaží těmto problematickým situacím předcházet prostřednictvím vzdělávání, pracovní asistence, profesní přípravy a dalších aktivit. Podstatné je, že analyzuje problémy a navrhuje jejich řešení konkrétně pro naše město a ne jen na obecné úrovni," říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Cheb Anna Doubková.

„Strategický plán není prázdnou sumou snů. Jde o organismus vzájemně souvisejících a na sebe navazujících opatření, vzešlých z důkladné analýzy potřeb města Chebu a jeho obyvatel. K realizaci každého z nich vede sled konkrétních kroků, které se zavázaly vykonat konkrétní osoby a instituce, v konkrétním čase, za využití konkrétních finančních i jiných zdrojů," představuje dokument lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování v Chebu Bronislav Podlaha.

Strategický plán vznikal od března loňského roku do ledna tohoto roku. Pracovní skupiny se scházely každá dvakrát až čtyřikrát do měsíce. Plán obsahuje čtyři tematické části: bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a sociálně patologické jevy. Ty kopírují činnost pracovních skupin, do kterých je rozdělené Lokální partnerství Cheb.

Jednou z prioritních oblastí plánu je oblast bydlení. Do konce roku by tak mělo město Cheb mít připravenou koncepci systému prostupného stupňovitého bydlení. V něm mohou lidé přecházet z krátkodobého krizového bydlení na ubytovnách do podporovaného bydlení spojeného s nabídkou sociálních služeb. Cílovým třetím stupněm je získání dlouhodobého nájemního bydlení na volném trhu. V celé šíři by měl být tento systém spuštěn do konce roku 2012.

Plán se podrobně věnuje i podpoře v oblastech vzdělávání a prevence sociopatologických jevů. Na Zlatém vrchu je plánováno vybudování montovaného domku, který bude sloužit jako nízkoprahové zařízení pro mládež nad 15 let a jako zázemí pro další sociální služby. Centrum by mělo zaplnit mezeru, která se v nabídce volnočasových aktivit pro mládež starší 15 let v lokalitě nachází. Kromě tohoto preventivního opatření počítá plán i se zkvalitněním práce různých sanačních složek s nefungujícími rodinami. Vznikne manuál, který bude sloužit k vzájemné informovanosti a koordinovanému postupu těchto složek při řešení problémů v rodinách ve prospěch dítěte.

Podpory se dočkají v Chebu i školy. Od února roku 2011 by na nich v případě, že budou podané projekty úspěšné, měli začít působit asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na vybraných školách bude spuštěn program předprofesní přípravy žáků vycházejících ze základních škol. V tomto modelu, který úspěšně funguje například v mosteckém Chanově, si vycházející žáci budou moci seznamovat s prostředím středních škol ještě před opuštěním základní školy, aby neodcházeli do neznámého prostředí a zvýšila se šance na jejich úspěšný přechod do nové školy.

Oblast zaměstnávání počítá se spuštěním pracovního a kariérního poradenství dlouhodobě nezaměstnaným klientům sociálně vyloučených lokalit, s vytvořením sociální firmy a službou dluhového a právního poradenství obyvatelům potýkajícím se s dluhy nebo dlužnictvím ohroženým. Ta bude poskytovaná nejen ambulantně v poradně, ale i v terénu ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky přímo v domácnostech klientů. Kromě samotného poradenství je chystána i opakovaná protidluhová kampaň. Ta bude ve formě seminářů zároveň zacílena i na úředníky státní správy a pracovníky neziskových organizací, kteří s problematikou přicházejí do styku.

„Agentura teď bude v Chebu pomáhat členům lokálního partnerství při sestavování projektových žádostí, které zajistí financování navržených opatření z evropských fondů," říká ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Agentura pro sociální začleňování působí v Chebu od roku 2008. Lokální partnerství bylo ustaveno v červenci 2008 a čítá vedle samotné Agentury a města Cheb policii, městskou policii, úřad práce speciální a praktickou základní školu a pět neziskových organizací zabývajících se ve své práci sociálním vyloučením.

Členy lokálního partnerství jsou: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách , Město Cheb, Probační a mediační služba, Diecézní charita Plzeň (AZ Betlém), Útočiště, o.p.s., Kotec o.s., o.s. Rada romských organizací, o.s. Lačo Jilo, Rokršti o.s., Městská policie Cheb, Úřad práce Cheb, Policie ČR (SKPV) a ZŠ speciální a praktická Cheb.

Ke stažení: 
- Kompletní Strategický plán sociálního začleňování Lokálního partnerství Cheb pro roky 2010-2012
- Přílohy Strategického plánu LP Cheb (projektové návrhy, plány pracovních skupin, harmonogramy)


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>