Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Broumov má plán pro začleňování sociálně slabých v letech 2010-2013

Tisk E-mail

Broumov, 24.června 2010 - V Broumově bude v následujících letech otevřen zcela nový objekt pro poskytování sociálních a na nich navazujících služeb. Ty budou výrazně zkapacitněny, motivační projekty se zaměří na vzdělávání dětí z vyloučených lokalit, místní subjekty připraví koncept sociální firmy a město zřídí pozici odborníka koordinujícího sociální a vzdělávací aktivity. To všechno vychází ze strategického plánu sociálního začleňování pro Broumov 2010-2013, který připravili členové Lokálního partnerství Broumov koordinovaného vládní Agenturou pro sociální začleňování. Plán již také schválili zastupitelé města Broumov.


„Naším cílem bylo vytvořit materiál, který by nebyl jen formálním dokumentem, ale životaschopným produktem, jehož naplňování pomůže zlepšit život obyvatel Broumova. Vznikl plán, jehož některé cíle jsme začali plnit ještě před jeho dokončením a do jehož naplňování se zapojily všechny subjekty zabývající se ve městě sociálním začleňováním,"
říká lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování v Broumově Michal Kratochvíl.

Příprava plánu trvala více než jeden rok. Členové Lokálního partnerství Broumov byli rozděleni do pracovních skupin a připravili návrhy rozdělené celkem do pěti priorit: vzdělávání, volný čas, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, práce, informovanost a komunikace a bydlení a prostor.

Oblast vzdělávání počítá s tím, že v Broumově bude přímo nebo blízko sociálně vyloučených lokalit zřízena odloučená třída učňovské školy. Cílem je přiblížit učňovské školství přímo do Broumova. Pro chudé rodiny je totiž dojíždění a náklady na ubytování a stravu častou bariérou pro podporu dalšího vzdělávání jejich dětí. Škola bude zaměřena na výuku řemesel, která budou vycházet z poptávky místních zaměstnavatelů. ZŠ Masarykova připravuje projekt, který jí umožní lépe zvládat práci s vyšším počtem dětí ze sociálního vyloučení. Na škole bude působit více asistentů pedagoga a vznikne zde pozice školního psychologa.

Broumov dosud není dostatečně pokryt sociálními službami. Připravovaný individuální projekt proto v letech 2011-2015 zajistí mimo jiné posílení aktivizačních služeb pro matky s dětmi a fungování nízkoprahového zařízení a bude zřízeno pracovní poradenství. V regionu budou také posíleny kapacity dobrovolníků u oborů zaměřených na sociální práci.

Cílem v oblasti práce je, aby v Broumově byla do dvou let založena sociální firma, která vytvoří pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané a bude je nabízet klientům využívajícím veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce. Zároveň budou doplněny služby navazující na služby úřadu práce o pracovní asistenci, rekvalifikace nebo komunikaci se zaměstnavateli.

Od ledna příštího roku bude na městském úřadě bude zřízena pozice odborníka na koordinaci a podporu sociálních a vzdělávacích aktivit, ten bude monitorovat finanční zdroje, koordinovat a připravovat projektové žádosti, hodnotit jejich výstupy.

Poslední priorita „bydlení a prostor" plánuje otevření nového multifunkční objektu určeného pro poskytování sociálních a návazných služeb. Prostředky na všechny plánované projekty budou získávány z národních a evropských dotačních programů.

„Agentura teď v Broumově všem partnerům zajišťuje projektové poradenství, tak aby podávané projekty měly co možná největší šanci na úspěch," říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Podle odhadů lokálních expertů žije v Broumově v sociálně vyloučených romských lokalitách přibližně 800 osob. Mezi jejich největší problémy patří nezaměstnanost a nízké vzdělání. Agentura pro sociální začleňování působí v Broumově od července 2008.

Členy Lokálního partnerství Broumov jsou: město Broumov, Úřad práce Náchod, o.s. Začít spolu, o.s. Stěnava, o.s. Evropa Union, o.s. Romodrom.

Ke stažení:
- Strategický plán Lokálního partnerství Broumov pro roky 2010-2013


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>