Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Agentura prodlouží působení v šesti pilotních lokalitách do konce roku 2012

Tisk E-mail

Praha, 3. února 2011 – V šesti ze třinácti pilotních lokalit prodlouží vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách své působení až do konce roku 2012. Rozhodli o tom včera členové Monitorovacího výboru Agentury. Jde o Břeclav, Cheb, Litvínov, Most, Ústí nad Labem a region Šluknovsko.

Ostatní města ukončí spolupráci v řádném termínu k 30. červnu 2011, tedy po třech letech spolupráce. Výjimkou je Holešov. Monitorovací výbor rozhodl, že Agentura se odtud stáhne okamžitě. Nesouhlasí se segregačními postupy vedení města.

„Od října vyhodnocujeme práci ve všech pilotních lokalitách. Shodli jsme se, že v šesti z nich je důležité, abychom pokračovali v aktivitách a dokončili svoji práci," vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Na konci roku 2008 nebo v roce 2009 byla ve všech pilotních lokalitách zahájena práce lokálních partnerství, ve kterých pracují zástupci města, úřadů práce, škol, policie, neziskových organizací a dalších subjektů zabývajících se sociálním začleňováním. Lokální partnerství připravila strategický plán sociálního začleňování a na jeho základě jsou připravovány projektové žádosti na zajištění konkrétních opatření ke zlepšení situace v lokalitě.

„Působení Agentury v pilotních lokalitách má i přes známé problémy z počátku jejího fungování řadu konkrétních výsledků. Společně s partnery jsme spolupracovali na podání více než 130 projektů, které obcím a městům i samotným obyvatelům sociálně vyloučených lokalit umožní: postavit a několik let financovat provoz komunitních center, nízkoprahových zařízení, azylových domů, zřídit služby na podporu vzdělávání - například pozice asistentů pedagogů – podpořit zaměstnanost – například prostřednictvím projektů pracovního poradenství nebo sociálních firem. Desítky projektů již jsou v realizaci, řada dalších čeká na schválení," popisuje Martin Šimáček výsledky fungování Agentury v pilotních lokalitách.

Dalšími úspěšnými opatřeními jsou například zavedení systému prostupného bydlení v Litvínově, předprofesní příprava při přechodu ze základních na střední školy a vyčlenění deseti procent pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách vypsaných městem v Mostu nebo zajištění sítě center sociálních služeb na Jesenicku.

„Z působení v pilotních lokalitách vychází řada příkladů dobrých praxí, které budeme nadále rozšiřovat do dalších měst a obcí a které přinášíme na úroveň státní správy při připomínkování legislativních materiálů nebo při přípravě strategických dokumentů pro vládu," dodává Šimáček.

„V Mostě, Litvínově, Chebu a na Šluknovsku pokračujeme přesto, že se zde situace významně zlepšila. Za další dva roky ale chceme dokončit projekty, které mají šanci stát se vzorovými pro ostatní města v České republice. Jedná se hlavně o systémy prostupného bydlení, sociální firmy a unikátní projekty propojující vzdělávání a zaměstnanost," vysvětluje Šimáček. „V Ústí nad Labem a Břeclavi ještě nemáme odpracováno, ale shoda s vedením měst na potřebě další spolupráce nám dává příležitost práci dokončit."

V šesti lokalitách Agentura ukončí svou činnost na konci června tohoto roku. „Z některých měst odcházíme s tím, že jsme významně přispěli ke zlepšení situace, ale nevyřešili jsme ji. Nemáme ale dostatek podpory od vedení měst, a bez ní v podstatě nemůžeme efektivně pracovat," dodává Šimáček. „Lituji našeho odchodu z Přerova, ve kterém se Agentuře spolu s partnery podařilo zpracovat a realizovat velmi úspěšné projekty. Zůstává tu za námi například rozeběhnutá sociální firma. Usnesení Rady města ale vystavilo stopku další spolupráci," popisuje Šimáček.

Mezi odstupujícími městy je i Broumov. „Odejdeme s tím, že spolupráce byla úspěšná. Do června dokončíme přípravu a start třech ústředních projektů. Do individuálního projektu počítáme i s pozicí inkluzivního koordinátora, který bude projekty s naší podporou dále řídit a rozvíjet. Odpovědnost však zůstane na vedení města Broumov a jeho partnerech," uzavírá Šimáček.

Členové Monitorovacího výboru navíc rozhodli o okamžitém ukončení činnosti Agentury v Holešově. „Vedení města Holešov praktikuje segregační praktiky namísto integračních a chceme mu i ostatním městům dát jasný signál, že takový postup není slučitelný s působením Agentury," odůvodňuje rozhodnutí výboru v souvislosti s vystěhováním více než 70 obyvatel Školní ulice na okraj města do kontejnerových domů vrchní ředitel Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR Czeslaw Walek.

V současné době zároveň probíhá výběrové řízení na další lokality, do kterých Agentura v tomto roce rozšíří své působení. Monitorovací výbor Agentury je vybere v dubnu a lokální konzultanti v nich začnou působit od začátku července.

V podmínkách sociálního vyloučení žije v ČR podle výzkumů zhruba 80 tisíc obyvatel. Světová Banka ve své loňské zprávě uvádí, že řešení problémů spojených se sociálním vyloučením stojí Českou republiku každoročně zhruba šestnáct miliard korun.

Více informací: Martin Šimáček, tel.: 777 787 974


Nejzajímavější projekty z pilotních lokalit Agentury pro sociální začleňování

Systém prostupného bydlení Litvínov

Část bytového fondu soukromé společnosti Haines byla rozdělena do tří stupňů (1. stupeň – krátkodobé, nouzové bydlení, 2. stupeň – krátkodobé bydlení, spojené se sociálními službami, 3. stupeň – dlouhodobé nájemní bydlení), mezi kterými mohou klienti přecházet směrem nahoru i dolů. Cílem je posílit kompetence klientů udržet si dlouhodobé nájemní bydlení. Systém plánují zavést města Cheb, Most nebo Roudnice nad Labem.

10 procent pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách vypsaných městemMost

Tento závazek bude zapracován do chystané změny směrnice o veřejných zakázkách města. Každý uchazeč o zakázku města nad 2 miliony korun tak bude muset doložit, že na ni zaměstná minimálně 10 procent dlouhodobě nezaměstnaných klientů úřadu práce. Cílem je podpořit zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, které tak získají legální zaměstnání a nebudou ztrácet pracovní kompetence. Opatření plánují zavést i města Cheb a Litvínov.

Předprofesní příprava při přechodu ze základní na střední školu – Most

Žáci posledních ročníků základní školy v Chanově se během posledního roku seznamují s obory a fungováním Střední technické školy ve Velebudiích. Tyto pravidelné návštěvy podporují úspěšnost při přechodu ze základní na střední školu. Žáci tak nepřicházejí do neznámého prostředí a mají dostatek informací k rozhodnutí, jaký obor si zvolí. Cílem je dosáhnout toho, aby žáci pokračovali ve studiu na střední škole a nekončili jen se základním vzděláním.

Síť center sociálních služeb - Jesenicko

Díky rozsáhlým individuálním projektům vznikne na Jesenicku síť center sociálních služeb v několika obcích a městech regionu. V případě úspěchu podávaných žádostí budou vybudována centra sdružující sociální služby v Kobylé nad Vidnavkou, Mikulovicích, Bílé Vodě, Vápenné a na Javornicku. Návazné projekty zajistí ni financování těchto služeb. Celý komplex tak bude tvořit provázanou síť, která umožní poskytování potřebných sociálních služeb na území celého regionu.

Svépomocné opravy bytového fondu – Slezská Ostrava – Liščina, Kunčičky

Agentura pro sociální začleňování se spolu s dalšími partnery (realitní skupina RPG Real Estate, o. s. Vzájemné soužití, Nadace OKD, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava) podílela na realizaci projektu svépomocných oprav v osadách Liščina a Kunčičky. Do oprav domů se zde zapojili sami jejich obyvatelé, když jim materiál i nástroje zajistil jejich vlastník. Opravy zahrnovaly i výměno oken, nátěr fasády a vybudování nového dětského hřiště. Zapojení obyvatel do opravných akcí se ukazuje jako úspěšný model zlepšení image i životních podmínek sociálně vyloučených lokalit.

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>