Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Tisková zpráva - Agentura pro sociální začleňování navrhuje Holešovu zavedení systému prostupného bydlení

Tisk E-mail

Holešov, 13.9.2010 - Právě dokončované byty v kontejnerových domech v Bořenovské ulici, do kterých bude přestěhováno kolem padesáti obyvatel Školní ulice, by měly být zahrnuty do sytému prostupného bydlení. To na dnešním jednání navrhnou zastupitelům Holešova zástupci vládní Agentury pro sociální začleňování.

Vedení města Holešov rozhodlo během roku 2009 o revitalizaci území ve Školní ulici, kde se nachází kolonie domů v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Součástí revitalizace je záměr stěhování posledních obyvatel kolonie ve Školní ulici do domů vystavěných kontejnerovou technologií v ulici Bořenovská na okraji města.

Zkušenosti s obdobným stěhováním větších skupin nízkopříjmových domácností, zejména romských, z dalších měst a obcí České republiky ukazují, že sestěhování obyvatel žijících v podmínkách sociálního vyloučení na jedno místo, navíc mimo běžnou městskou zástavbu, může vést k dalšímu zhoršení jejich situace. „Obyvatelé lokality budou velmi pravděpodobně stigmatizováni životem na tzv. špatné adrese, což dále snižuje jejich kontakt se společností, možnost uplatnění na trhu práce nebo získání bydlení mimo segregovanou lokalitu," říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Segregace má negativní dopad především na zdravý vývoj dětí, jejich vzdělání a zapojení mezi ostatní vrstevníky. „Udržení pořádku v ulici Bořenovská může kvůli zvýšené koncentraci sociálně slabých obyvatel přinášet dlouhodobě zvýšené náklady na straně města v ostraze, úklidu, či řešení konfliktů. Dlouhodobě pravděpodobně zvýší tenze mezi městskou populací a obyvateli uvedené lokality, což může mít negativní dopad na sociální soudržnost obyvatel města," dodává Šimáček.

Zástupci Agentury pro sociální začleňování proto navrhují vedení města Holešov zavést v obci systém prostupného bydlení a do něj tyto byty zapojit. Tento návrh vychází z předchozích jednání zástupců Agentury se starostou Janalíkem a ze studie „Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrh systému prostupného bydlení", kterou na základě těchto jednání nechala Agentura zpracovat.

Navrhovaný systém počítá se zavedením tří stupňů bydlení. Prvním by bylo azylové bydlení připravené pro akutní řešení situace osob bez přístřeší (o tom, kde by mohlo vzniknout komplexní centrum krizového bydlení, ještě nebylo rozhodnuto). Druhým stupněm prostupného bydlení by mohly být byty v ulici Bořenovská. Bydlení v nich by bylo spojené se zapojením jejich obyvatel do řady sociálních služeb jako například dluhové poradenství, pracovně-právní poradenství nebo rozvíjení sociálních dovedností domácností. Mezi těmito stupni by mohli obyvatelé přecházet, ideálně až do třetího stupně bydlení, kterým by bylo klasické nájemní bydlení v rámci města.

Agentura zároveň navrhuje vybudování nízkoprahového centra v obci, které je jednou z hlavních komponent účinných integračních aktivit.

„K oběma návrhům Agentura městu nabízí podporu při přípravě projektových záměrů a žádostí pro fondy Evropské unie, ze kterých by obě složky mohly být zřízeny a hrazeny," připomíná lokální konzultantka Agentury Marcela Bužgová.

Zástupci Agentury věří, že tyto návrhy budou zastupiteli města Holešov přijaty a navážou tak na předchozí příkladnou práci města s jeho obyvateli žijícími v podmínkách sociálního vyloučení. Polovině obyvatel Školní ulice již bylo nabídnuto náhradní bydlení v městském bytovém fondu. Ve městě dlouhodobě funguje využívání institutu veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování
tel.: 777 787 974

Ke stažení:
- Dostupnost bydlení ve městě Holešov a návrh systému prostupného bydlení (ASZ, 2010)


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>