Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Stanovisko Agentury pro sociální začleňování k plánované rekonstrukci komunitního centra v obci Uhelná na Jesenicku

Tisk E-mail

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí od svého vzniku v roce 2008 v regionu Jesenicko. V současnosti zde došlo u dvou partnerů Lokálního partnerství Jesenicko – vedení obce Uhelná a občanského sdružení Ester – k odlišnému pohledu na plánovanou rekonstrukci komunitního centra v obci. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčové partnery Agentury v lokálním partnerství a projekt komunitního centra patří mezi základní pilíře sociální integrace v regionu, považujeme za nezbytné se k situaci veřejně vyjádřit a podniknout kroky k vyřešení vzniklé situace.

Od roku 2009 vznikal v lokálním partnerství regionu Jesenicka (zapojené obce viz. poznámka pod čarou[1]) strategický plán sociálního začleňování, který je základem komplexního řešení situace lidí žijících v sociálním vyloučení v celém regionu. Plán definuje potřeby a jako nástroj jejich řešení navrhuje konkrétní opatření a projekty, které zlepší situaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit Jesenicka provázaně a koordinovaně v řadě oblastí jako je dostupnost bydlení, zaměstnanost, přístup ke vzdělání, dostupnost sociálních služeb. Mimo jiné jde například o rekonstrukci komunitního centra v Kobylé nad Vidnávkou, vznik agentury podporovaného zaměstnávání v Jeseníku, stavbu nízkoprahového zařízení v Mikulovicích nebo azylové bydlení, které se chystá zařizovat sdružení Boétheia.

Tyto projekty budou působit v příštích letech najednou v celém regionu a je proto extrémně důležité, aby byly realizovány najednou a v součinnosti všech partnerů. Každý z projektů, který by z tohoto systému vypadl, může významně snížit účinnost všech ostatních.

Realizace souběžných opatření v celém regionu si klade za cíl zamezit fluktuaci sociálně vyloučených obyvatel mezi obcemi, ale také jejich soustředění pouze do některých z nich, zlepšení občanského (sousedského) soužití, prevenci sociálních patologií a kriminality, zvýšení zaměstnanosti a vzdělanosti sociálně vyloučených obyvatel.

Mezi taková opatření bezpochyby patří i komunitní centrum v Uhelné. Je nezbytně nutné, aby se na podmínkách jeho rekonstrukce a provozu domluvili oba klíčoví partneři – vedení obce Uhelná i realizátor služby – občanské sdružení Ester.

Konstatujeme, že občanské sdružení Ester je v současné době klíčovým poskytovatelem sociálních služeb, služeb návratu na trh práce, bydlení a vzdělávání v regionu a jeho zapojení do integračních politik všech obcí, vč. Uhelné, má zásadní dopad.

O.s. Ester se na Jesenicku již více než 10 let účinně věnuje práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a působí také v obci Uhelná. V ní spravuje celkem 14 bytů, organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež, zajišťuje pravidelné doučování a zaměstnává dvě pracovnice sociálních služeb, které jsou v kontaktu s většinou rodin.

Vedení sdružení Ester v novinových článcích přiznává chybu v komunikaci, kdy o připravovaném projektu vedení obce dostatečně neinformovalo a tím přispělo ke vzniku současného problému. Agentura se proto bude snažit přispět ke zlepšení komunikace mezi partnery.

Lokální konzultantka Agentury proto společně s krajskou koordinátorkou romských poradců iniciovala jednání mezi oběma partnery a bude působit jako nestranný mediátor.

Jednání budou probíhat v tomto i v příštím týdnu.

Agentura je připravena spolupracovat s vedením obce Uhelná při přípravě navazujících projektů na podporu občanského soužití v obce, prevenci kriminality, ale také např. na zachování provozu mateřské školy.

Konstatujeme, že vedle zachování dobrých vztahů mezi partnery považujeme za zásadní, aby v žádném případě nedošlo k redukci opatření na podporu sociální integrace v regionu a specificky také podpory projektu rekonstrukce komunitního centra.

Více informací:

Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování, tel.: 777 787 974

Související:

[1] Bílá voda, Černá Voda, Hradec Nová – Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá nad Vidnávkou, Mikulovice, Písečná, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Velké Kinetice, Velká Kraš, Vápenná, Vlčice, Zlaté Hory.

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>