Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Sokolov chce zmírnit problémy chudých obyvatel

Tisk E-mail

Sokolov Sokolov
Sokolov, 10.července 2012 - Konkrétní kroky, které v nejbližších třech letech udělá vedení města a další organizace pro zmírnění nejvážnějších problémů dlouhodobě chudých obyvatel města, obsahuje strategický plán sociálního začleňování. Na svém posledním jednání jej schválili zastupitelé města Sokolov. Plán obsahuje mimo jiné návrh na zavedení pracovního poradenství, vznik sociální firmy, zavedení asistentů pedagogů ve školách nebo vybudování komunitního centra v Sokolově.


„Velmi oceňujeme, že pracovníci Agentury provedli analýzu situace v Sokolově, určili nejvýznamnější problémy a udali i konkrétní náměty, jak bychom situaci měli řešit. Očekáváme, že realizací strategického plánu se život ve městě více přiblíží klidnému soužití všech občanů," říká o navrženém plánu starosta města Sokolov Zdeněk Berka.

„Do přípravy tohoto plánu jsme zapojili dvě desítky členů Lokálního partnerství, které ve městě již rok vede vládní Agentura pro sociální začleňování. Na každý bod plánu teď bude navazovat příprava projektů do evropských i národních dotačních titulů," popisuje další kroky pracovník vládní Agentury pro sociální začleňování Milan Greineder, který působí v Sokolově.

V Sokolově tak například do dvou let vznikne sociální firma, která se zaměří na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných lidí s nízkou kvalifikací, kteří se těžko uplatňují na trhu práce. Lidem, kteří mají problém se získáním zaměstnání, budou v Sokolově k dispozici pracovní poradci a pracovní asistenti. Ti budou s klienty pracovat i poté, když získají zaměstnání proto, aby si dokázali získanou práci udržet.

„Během dvou let bude také v Sokolově vybudováno komunitní centrum, které nabídne zajímavé služby všem obyvatelům města – děti a mládež budou moci docházet na sportovní i jiné kroužky do nízkoprahového centra, rodiče se budou moci zúčastňovat programů služeb pro rodiny s dětmi a lidé, kteří řeší problémy se zaměstnáním nebo bydlením, se budou moci obrátit na sociální pracovníky," představuje služby plánovaného centra Milan Greineder.

Plán přijatý zastupiteli reaguje i na chystané uzavření ZŠ Sokolovská a přechod jejích žáků do ostatních škol ve městě. Počítá s přípravou projektů, ze kterých budou moci být hrazeni asistenti pedagogů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří by měli podpořit pedagogy při práci s žáky se sociálním znevýhodněním.

Mezi dalšími záměry je podpořit spolupráci mezi mateřským klubem provozovaným společností Člověk v tísni a mateřskými školami, tak aby se co nejvíce dětí, včetně těch ze sociálně slabších rodin, mohlo připravovat na školní docházku v mateřských školách.

Lokální partnerství Sokolov funguje ve městě od roku 2011, kdy se město přihlásilo ke spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

Více informací:

Milan Greineder, tel.: 725 741 377 , mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>