Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Sociální služby mají v Odrách zelenou

Tisk E-mail

Odry, 25.11.2013 - Oderští zastupitelé schválili na svém posledním zasedání komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro další období. Městu pomůže v mnoha oblastech, třeba v získávání dotací.Schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska na období let 2013 až 2017, to byl jeden z bodůprogramu, jimiž se nasvém posledním zasedání zabývali zastupitelé města Odry. Platnost prvního takového plánu, pro město velmi důležitého, totiž skončila vloni. „Jedná se o materiál, o který se mimo jiné opíráme při podávání žádostí o dotace," řekla na úvod Miroslava Hrčková, vedoucí odboru sociálních věcí, s tím, že bylo schváleno, že se bude pokračovat ve zpracovávání druhého komunitního plánu. Ten se zpracovává ve třech liniích. Tou první je skupina seniorů a zdravotně postižených, další skupinou je rodina a sociálně vyloučení a do poslední skupiny je zařazena bezpečnost a prevence kriminality. Na vzniku nového komunitního plánu se podílelo několik pracovních skupin, třeba z oblasti bydlení, vzdělávání a volného času či prevence kriminality, a také vládní Agentura pro sociální začleňování.

V oblasti sociálních služeb se toho na Odersku v posledních letech udělalo opravdu hodně. Přesto si mnozí myslí, a vyplynulo to i z nedávné ankety, která se týkala právě vzniku nového komunitního plánu, že se v tomto odvětví ve městě příliš nezměnilo.

Mnoho projektů není vidět

Petr Kučerka, zastupitel a ředitel Charity, s tímto názorem jednoznačně nesouhlasil. „Když vezmeme třeba uplynulé dva roky, zřídili jsme domácí hospicovou péči, v září vznikla stanice pomoci pro bezdomovce, kteří navíc budou moci letos v zimě nouzově přespat, než se najde něco stabilnějšího, v domě, ve kterém později vznikne stacionář pro seniory. Připravuje se nízkopráh, řeší se denní stacionář pro seniory. Myslím si, že to možná v některých oblastech nejde vidět, ale pracuje se pořád," vyjmenoval několik nových projektů ve městě Petr Kučerka. Miroslava Hrčková jeho slova ještě doplnila tím, že vznikla také bezbariérová trasa městem.

Byly také schváleny příspěvky organizacím zabezpečujícím sociální služby, v roce 2013 to byl téměř jeden milion korun. Byly zřízeny dvě bytové jednotky na naší ubytovně pro rodiče v krizi a dále funguje klub Zvoneček, který zavedl novou sociálně aktivizační službu a pomáhá sociálně slabším dětem s výukou. A v neposlední řadě je to získání dotačních titulů na terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách a na projekt Žiji a pracuji v Odrách, kde zaměstnáváme několik Romů," vypočítala další fungující služby vedoucí sociálního odboru a dodala, že komunitní plán je otevřený materiál a není problém do něj cokoliv doplnit.

„Materiál týkající se bezpečnosti a prevence kriminality bude zpracován až počátkem příštího roku, protože nemáme potřebné údaje, které k tomu potřebujeme. Ty budou známy až v lednu, po statistickém vyhodnocení," uvedla dále Hrčková.

Vznik nového komunitního plánu rozvoje sociálních služeb podpořil i Vladimír Kružík z Agentury pro sociální začleňování a připojil se také starosta Oder Pavel Matůšů: „Myslím, že ze strany města je tomu věnována opravdu velká péče a hodně finančních prostředků."

Vždyť kromě již zmíněného funguje v Odrách také nemocnice, domov důchodců, dům s pečovatelskou službou a Charita, která dnes svými službami přesahuje hranice Oderska.

Na závěr diskuze se ještě objevil dotaz na využití zmíněných dvou bytů pro rodiče v krizi. „Zatím jsme takový případ neměli. Byty byly připraveny k užívání letos a zatím nejsou obsazeny," objasnila Miroslava Hrčková. Padlo tak několik návrhů, že by byty neměly zůstávat prázdné. „Nestačil by jeden a druhý obsadit?" ptali se zastupitelé a nakonec se rozhodli hlasovat.
Tento návrh nakonec neprošel a městu tak zůstanou i nadále dva byty pro rodiče v krizi. Nový komunitní plán rozvoje sociálních služeb byl však jednohlasně schválen.

Simona Mikšová

Článek vyšel 25. listopadu 2013 v Novojičínském deníku.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>