Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultant: Matěj Hon

  Město Slaný (německy Schlan) je bývalé královské město v okrese Kladno asi 29 km severozápadně od Prahy. Žije zde přes 15 tisíc obyvatel v 1 927 domech, hustota zalidnění je zde 499 obyv./km². Pod obec spadá celkem 10 částí: Slaný, Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy a Želevčice.

  Od jihozápadu po severovýchod městem protéká Červený potok a jeho dominantou je Slánská hora, společně s Vinařickou horou vůbec nejjižnější výběžek sopečné činnosti Českého středohoří a od roku 1998 také přírodní památka.

  Ve Slaném je celkem 5 mateřských škol, 3 základní a 1 speciální, osmileté gymnázium Václava Beneše Třebízského, obchodní akademie a odborné učiliště strojírenské, nachází se zde i základní umělecká škola. Město Slaný zřizuje Vlastivědné muzeum, nemocnici, polikliniku, městské kino, divadlo s několika soubory, množství sportovních zařízení a spolků, plovárnu aj. V roce 2010 zde byl založen Pivovar Antoš, který navázal na starobylou tradici vaření piva ve Slaném. V minulosti se zde nacházely i strojírny, doly, kasárna nebo lázně. Jako oblíbená relaxační zóna slouží ve městě okolí Červeného rybníka a městský lesopark nacházející se v blízkosti 1. základní školy.

  Sociálně vyloučené lokality města

  Ve Slaném můžeme mluvit o šesti sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o směs ubytoven a bydlení nájemní. Mluví se o ubytovně „Mexiko", ubytovně „LUKA", domky u Grafobalu, domy v Trpoměchách, část panelového domu na Pražské ulici, a ubytovna Benár. Celkem zde žije 400 až 500 osob. Z přehledu je zřejmé, že problémy jsou spojené zejména s provozování ubytoven ve městě. Jako největší problém je ve městě vnímána právě ubytovna „LUKA" na Pražské ulici, kde dochází k největší migraci, žije zde největší počet lidí a část z nich žije v naprosto nevyhovujících podmínkách. S problémy ve městě jsou spojeny i sociálně vyloučené lokality v okolí města. Jedná se zejména o Bakov nebo Zlonice.

  Ve městě je cítit napětí mezi Romy a majoritou, ale uvnitř sociálně vyloučených lokalit také mezi „starousedlíky" a „přistěhovalci". Problémem je také nárůst majetkové kriminality a problémy v sousedském soužití. Většina osob ze sociálně vyloučených lokalit je nezaměstnaná s nízkou kvalifikací a špatnou pracovní historií. V lokalitách se také objevuje užívání a distribuce omamných a psychotropních látek. Lokality jsou navíc nestabilní a jejioch fungování je ohroženo možnou změnou majitelů.

  Spolupráce s městem

  Agentura spolupracuje s městem od července 2014. Už před tím se ale společně podařilo získat prostředky na prevenci kriminality ve městě. Město schválilo Memorandum o spolupráci, jehož součástí je také Akční plán spolupráce, který vytyčuje oblasti a směry spolupráce. V září 2014 se také proběhlo první setkání Lokálního partnerství Slaný, kde se setkali všichni partneři, kteří budou spolupracovat na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením.

  Číst dále ...

Příklady dobré praxe

Napsali o nás


//]]>