Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě

Tisk E-mail

Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 724 970 448

Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2008 – 2011. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

 

Město Roudnice nad Labem leží v jižní části Ústeckého kraje, nedaleko hory Říp a ve vzdálenosti 50 kilometrů od Prahy. Ve městě žije 13 500 obyvatel. Správní obvod Roudnice nad Labem jako pověřené obce s rozšířenou působností tvoří území o rozloze 30 001 ha s počtem obyvatel 30 433 (stav k 1. 11. 2004). Míra nezaměstnanosti se na Roudnicku dlouhodobě pohybuje kolem 10 procent.

V Roudnici nad Labem je několik lokalit, jejichž obyvatelé jsou ohroženi sociálním a prostorovým vyloučením.

První z nich je třída T.G. Masaryka. Lokalita se nachází při příjezdové komunikaci do centra města. Jedná se o tři bytové domy v sousedství obdobné zástavby a zástavby rodinných domků. Lokalita začala vznikat v rozmezí let 1992 – 1996. V domech z konce 30. let 20. století začali dostávat byty lidé, kteří se museli odstěhovat z domů, které město v restitucích vracelo původním majitelům, nebo z domů, které musely být z důvodu špatného technického stavu asanovány. Od roku 1997 působila v lokalitě Farní charita Roudnice nad Labem a provozovala zde azylové bydlení, nízkoprahový klub pro mládež a předškolní klub pro předškolní děti. Vedle dlouhodobé nezaměstnanosti a relativně vysoké zadluženosti obyvatel těchto domů je dlouhodobým problémem v této lokalitě distribuce a užívání drog. Na jaře 2009 město tyto domy prodalo soukromému vlastníkovi. V současné době se připravuje rekonstrukce a nový majitel postupně hledá v Roudnici nad Labem a jejím okolí odpovídající bytové náhrady pro zhruba 300 nájemníků těchto domů.

Druhou lokalitou je objekt na Sladkovském náměstí. Tato lokalita se nachází na okraji města, stranou od ostatní zástavby, a je ohraničená železniční tratí a řekou Labe. V září roku 2001 zde byl zkolaudován objekt pro neplatiče nájemného, od ledna 2009 zde funguje i azylové bydlení pro muže. V lokalitě působí od roku 2006 občanské sdružení Naděje. Sdružení zajišťuje obyvatelům lokality sociální poradenství, poskytuje informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, pomoc při hledání zaměstnání a pracovní poradenství a zajišťuje výchovnou a vzdělávací činnost.

Ve spolupráci se sdružením Naděje je organizován svépomocný úklid lokality a okolí. Díky relativní odlehlosti domu od města se zde občas ukrývali děti a mladiství na útěku z výchovných ústavů. Většina obyvatel domu je dlouhodobě nezaměstnaná. V roce 2008 byl dále v lokalitě zkolaudován dům č. p. 431 postavený z dotace Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby. V domě vzniklo dalších 23 bytů pro příjmově vymezené osoby.


Inspirace

Napsali o nás


//]]>