Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Roudnice má pravidla přidělování obecních bytů

Tisk E-mail

Roudnice nad Labem má jasná pravidla pro přidělování městských bytů, která jí dosud chyběla. Mimo jiné z pravidel vyplývá, kdo a za jakých podmínek může získat krizové ubytování v azylových domech, kdo v sociálních bytech nebo v běžných nájemních bytech.

Nemohou se tak opakovat problémy, jaké se objevily v minulých letech v souvislosti s ghettem v Masarykově ulici. Čtyři desítky rodin, převážně romských, musely opustit byty ve třech domech, které město prodalo soukromé společnosti. Někteří Romové dostali běžné nájemní byty, aniž bylo jasné proč právě oni, jiní odešli do jiných měst na severu Čech.
Pravidla pro přidělování bytů jsou součástí nové bytové koncepce. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí radnice ji navrhla vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Ve středu odpoledne koncepci schválili radní. „Určitě se jí budeme řídit. Dosud taková pravidla chyběla, proto jsou prospěšná," potvrdil místostarosta Roudnice Michal Cihla.

Jak se sociálně slabými?

Bytová koncepce se podrobně věnuje i řešení, jak v budoucnu postupovat s rodinami, které se ocitnou v sociálních potížích. To je problém zejména některých romských rodin. Součástí koncepce se proto stal systém tzv. prostupného bydlení. Zejména Romové bez práce budou mít i tak možnost získat slušné byty, ovšem za předpokladu, že budou spolupracovat se sociálními úřady a terénními pracovníky a platit nájmy.
„Počítáme s tím, že pro prostupné bydlení můžeme uvolnit asi třináct městských bytů," slíbil Cihla. Tyto byty by měli dostávat hlavně Romové.

Roudnice nad Labem patřila mezi 12 měst v Česku, kde Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zahájila v roce 2009 své pilotní programy pomoci. Včera v Roudnici své působení ukončila.

Tomáš Kassal

Článek byl uveřejněn 1. července 2011 v severočeském vydání deníku Mladá fronta DNES.

Magdalena Opletalová

expertka pro oblast bydlení
tel.: 234 062 407
mail: opletalova.magdalena@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města (včetně podpory zavádění prostupného bydlení).

Účel prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet. Prostřednictvím zavedení systému prostupného bydlení dochází i ke zvyšování šancí osob usilujících o integraci, aby se vymanily z prostředí, které nechtějí obývat. Systém prostupného bydlení také tím, že zohledňuje individuální volby a schopnosti nájemníků, vede k sociální a prostorové diferenciaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit//]]>