Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Ředitel Agentury pro sociální začleňování po více jak 2 letech odchází z funkce

Tisk E-mail

Praha, 1. 8. 2017 – Agenturu pro sociální začleňování k 30. září 2017 opustí její dosavadní ředitel Radek Jiránek, který na pozici působí od června 2015. Úřad vlády nyní připravuje vypsání výběrového řízení. Činnost Agentury běží naplno dál.

 "Z Agentury odcházím z osobních důvodů. Rád bych nyní započal druhou část mé profesní kariéry v komerčním prostředí. Mojí prioritou na tyto dva měsíce bude dokončení rozpracovaných úkolů, zejména podání žádosti o dotaci na inovační projekt Agentury a vyjednání obnovení výzev na IROP pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám," uvádí ke svému odchodu ředitel Jiránek.

„V krátké době bude vypsáno řádné výběrové řízení na nového ředitele. Činnost organizace nebude touto změnou nijak narušena a Agentura bude dál pokračovat v plnění cílů nastavených v Akčním plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,“ uvádí Michal Kačírek, tiskový mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky, do jehož gesce Agentura pro sociální začleňování spadá.

Rozšíření vládní Agentury o tři regionální pobočky, zahájení systémové podpory zřizovatelů škol v oblasti inkluzivního vzdělávání nebo návrh řešení obchodu s chudobou prostřednictvím vládního materiálu k bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. To jsou klíčové momenty v boji proti sociálnímu vyloučení, na kterých se odbor pod vedením ředitele Jiránka v uplynulých dvou letech významně podílel.

Vedle toho Agentura zpracovala např. věcný záměr zákona o sociálním podnikání nebo spolupracovala na přípravě zákona o sociálním bydlení. Odbor se věnoval i nelegislativním materiálům, jako jsou vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020 a na ni navazující Akční plán obsahující téměř 100 úkolů pro ústřední orgány státní správy. Agentura se za Jiránka také zaměřila na osvětu v oblasti dluhové prevence a podporu systémových změn v oblasti oddlužení. Vedle dluhů se Agentura nově začala zabývat i tématem zdraví sociálně vyloučených.

„Jsem rád, že se za ty dva roky mého působení v Agentuře podařila spousta dobré práce, která přispěla k postupnému zlepšování celkové situace v oblasti sociálního začleňování. Přesto jsou před naší budoucí vládou velké výzvy, především přijetí zákona o sociálním bydlení, který ČR tolik potřebuje,“ hodnotí Jiránek a dodává, že by se veřejná správa měla rovněž zaměřit na nastavení pravidelného sběru a sdílení centrálních dat k proměnám nejen stavu, ale také podoby sociálního vyloučení, aby bylo možné lépe zacílit státní politiky.

Radek Jiránek byl jmenován do funkce ředitele odboru pro sociální začleňování v polovině roku 2015. Jeho tehdejším hlavním úkolem byla především personální stabilizace Agentury. Do půl roku od jeho nástupu, před kterým Agentura přišla o třetinu zaměstnanců, se podařilo otevřít tři regionální pracoviště a dokončit přípravu dvou systémových projektů, díky nimž dnes necelých pět desítek lokalit (cca 120 obcí a měst) čerpá vládní podporu prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>