Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Příklady dobré praxe

Přerov nechce neonacisty

Tisk E-mail

V Přerově neonacisty nechceme V Přerově neonacisty nechceme

V souvislosti s pochodem neonacistů Přerovem, který se uskutečnil čtvrtého dubna 2009, se Agentura pro sociální začleňování zapojila do řady aktivit, které měly vést k minimalizaci rizik pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Celý komplex činností může sloužit jako příklad dobré praxe dalším obcím, krajům i policii.

„O akci neonacistů v Přerově jsme se dozvěděli asi čtrnáct dní před termínem pochodu a ihned jsme společně s ostatními partnery začali připravovat sumu opatření. Práce se odehrávala ve třech rovinách – snažili jsme se eliminovat rizika přímo u obyvatel sociálně vyloučených lokalit, otevřít debatu o příčinách projevů extremismu a rasové nesnášenlivosti v Přerově a začít působit na veřejné mínění,“ říká lokální koordinátor Agentury v Přerově Martin Navrátil.

V souvislosti s první rovinou byla vytvořena akční skupina pro práci s obyvateli vyloučených lokalit. Jejími členy byli kromě pracovníka Agentury, pracovníci neziskových organizací působících ve městě, krajská koordinátorka a vybraní zástupci Romů, kteří mají v lokalitách autoritu. Členové této skupiny zorganizovali několik schůzek s lidmi, kteří bydlí v lokalitách, kudy měl pochod vést. Informovali je o zajištění bezpečnosti ze strany policie, o zákonných podmínkách, které provázejí pochod neonacistů, a o jejich občanském postavení (že mají právo na ochranu, avšak aktivním vystoupením proti neonacistům si mohou sami ublížit).

„V den pochodu působili členové akční skupiny přímo v lokalitách rozptýleni mezi obyvatele. Vytvořili jsme dvoučlenné skupiny, vyzývali jsme lidi ke klidu, posílali je domů a vysvětlovali jim rizika otevřeného vystoupení,“ říká Martin Navrátil. Aktivity akční skupiny probíhaly v koordinaci s policií. Policisté se účastnili i jednoho setkání s Romy. Vzájemná spolupráce včetně informování o chystaných aktivitách byla pro obě strany efektivní a velmi přínosná.

V souvislosti s druhou snahou – otevřít debatu o příčinách projevů extremismu a rasové nesnášenlivosti v Přerově – uspořádala Agentura 2. dubna v Přerově zasedání u kulatého stolu. Účastnili se jej představitelé města, Agentury, neziskových organizací i Romů.

Výstupem z debaty bylo, že Agentura pro sociální začleňování nechá pro Přerov zpracovat analýzu kriminogenních jevů a společensky rizikových faktorů a tato analýza bude východiskem pro zpracování nových projektů, na kterých se budou podílet město Přerov a Policie ČR.

Třetí rovinou aktivit byla práce s veřejností. Ihned po ohlášení akce neonacistů vznikla v Přerově iniciativa s názvem „V Přerově neonacisty nechceme“. Do její činnosti se zapojila řada organizací přerovské gymnázium, VOŠ Caritas z Olomouce a krajská koordinátorka. Dobrovolníci z těchto institucí před pochodem vyrobili letáky a plakáty, které rozmístili do škol, veřejných institucí na veřejná místa, do autobusů MHD. Osmnáctého dubna uspořádala iniciativa v Přerově koncert, na kterém jako řečníci vystoupili primátor Přerova, vedoucí územního oddělení Policie ČR, ředitel Agentury pro sociální začleňování a řada dalších osobností.

Na činnost iniciativy navázal projekt "Proč-Příběhy rozprávějící o člověku" neziskové organizace Kappa-Help. V rámci tohoto projektu se na základních, středních a vysoké škole v Přerově uskuteční cyklus přednášek a interaktivních seminářů o společenské nebezpečnosti pravicového extremismu. Po pilotním testování na přerovských školách budou tyto přednášky uskutečněny i v dalších částech kraje.

V dubnu vzniklé skupiny se angažovaly i při květnovém mítinku Dělnické strany v Přerově. Agentura zajistila účast právníka, kameramana i tiskového mluvčího na tomto mítinku, kteří měli monitorovat případné porušení zákonů ze strany vystupujících řečníků.

„Ukázalo se, že na základě činnosti z dubna a května 2009 vzniklo v Přerově partnerství mezi obcí, policií, Agenturou a neziskovými organizacemi, které existuje dodnes. Tato spolupráce může být dobrým příkladem i pro ostatní města, která by se potýkala s aktivitami neonacistických skupin v blízkosti sociálně vyloučených lokalit,“ říká Martin Navrátil.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>