Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Ostravský strategický plán sociálního začleňování oslavil první narozeniny

Tisk E-mail

15. 6. 2016. - V pátek 10. června 2016 uplynul rok od schválení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava na období let 2015 – 2018. Na jeho základě město připravilo čtyři velké a desítky dalších projektů. Ty pomůžou zlepšit situaci nejen v oblasti bydlení, ale například také ve vzdělávání nebo v práci s ohroženou rodinou.

Téměř 110 milionů korun. To je částka, kterou budou stát ostravské investice do podpory sociálního začleňování v následujících dvou letech. Náklady na městem připravené projekty budou z 95 % pokryty z evropského sociálního fondu. Město se plánuje zaměřit nejen na koncepci bydlení, která je podle náměstka primátora pro sociální věci Michala Mariánka klíčová. Do hledáčku pracovních skupin, které záměry připravovaly, se ale dostaly také oblasti inkluzivního vzdělávání na podporu rovných příležitostí dětí z různých sociálních prostředí nebo prevence bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí prostřednictvím asistentů prevence kriminality.

Až 105 bytů pro sociální bydlení

Město má k dispozici až 105 bytů v celkem šesti městských obvodech – Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba, Jih, Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky. Sociální byty budou složit lidem, kteří doposud žili v nestandardním bydlení jako ubytovny nebo obecně v nedůstojných a nepříznivých podmínkách. Jejich novým obyvatelům budou sociální pracovníci magistrátu poskytovat doprovodný sociální program. Koncepci bydlení začne město připravovat letos v říjnu.

Desítky projektů zapojí i veřejnost

V rámci Operačního programu Zaměstnanost do koordinované výzvy pro sociálně vyloučené lokality město podalo celkem tři projekty a v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání jeden projekt. Dalších zhruba 60 projektů plánují zrealizovat místní neziskové organizace a v některých případech také městské obvody. To, co má většina projektů společné, je důraz na větší zapojování veřejnosti do zlepšování sociální situace ve městě.

Více informací o oblasti sociálního začleňování na www.ostrava.cz v sekci sociální začleňování.

***

Hlavním nositelem strategického plánu je město Ostrava. To v rámci takzvaného lokálního partnerství úzce spolupracuje nejen s vládní Agenturou pro sociální začleňování, ale také s místními aktéry řešícími problematiku sociálního vyloučení jako městské obvody, nestátní neziskové organizace, Úřad práce České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, základní školy a další partneři. Ti všichni tvoří síť, díky níž je zakročení proti problémů sociálního vyloučení ve městě mnohem účinnější.

www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostravsky-strategicky-plan-socialniho-zaclenovani-ma-rok


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>