Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Ostrava má plán pro řešení sociálních problémů

Tisk E-mail

Ostrava, 11. června 2015 - Zastupitelé města Ostravy včera schválili Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, který bude pro období nejbližších tří let podrobnou strategií města pro řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Plán pro tuto dobu počítá se získáním více než 900 milionů korun ze tří operačních programů evropských fondů. Díky nim by v Ostravě mělo být například zrekonstruováno nejméně 200 sociálních bytů a vznikne téměř 250 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané nebo 8 sociálních podniků. S přípravou plánu pomohla městu v rámci tříleté spolupráce vládní Agentura pro sociální začleňování.

Strategický plán sociálního začleňování v Ostravě se pro město stává ústředním dokumentem pro čerpání finanční podpory ze tří operačních programů evropských strukturálních a investičních fondů (z Operačního programu Zaměstnanost, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Integrovaného regionálního operačního programu).

„Plán a aktivity, které jsou v něm obsažené, přímo podpoří téměř 9 tisíc lidí. Zaměřuje se na občany města, kteří se z různých důvodů ocitli nebo ocitnou v situaci ohrožení sociálním vyloučením. Tito lidé se potýkají s problémy, které sami neumějí efektivně řešit: se zadlužeností, s podstandardním bydlením, nezaměstnaností, nedostatečným vzděláním, s problémy dětí ve školách, nedostatkem právního povědomí. Naplánovaná opatření zlepší situaci ve vyloučených lokalitách, ubytovnách a v jejich okolí, ale pomohou také mnoha dalším obyvatelům Ostravy“, říká náměstek primátora, pan ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Plán navrhuje koordinované řešení uvedených problémů ve všech relevantních oblastech života. Nejčastěji jde o oblasti zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, prevence rizikového chování, rodiny a zdraví. Navrhuje konkrétní kroky s konkrétními termíny a konkrétní zodpovědností. Zabývá se například riziky bezdomovectví, stabilizací rodin (podpůrné programy pro 400 rodin, služby pro rodiny s dětmi získají zázemí s roční kapacitou 820 uživatelů), podporou smysluplného trávení volného času dětí a mládeže, snížením rizik užívání drog.

Významnou roli mezi navrhovanými aktivitami hraje podpora vzdělávání. Do tří let by tak mělo předškolními kluby projít minimálně 500 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, mateřskými školami projde 610 dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem, v základních školách budou zřízena školní poradenská centra s novými pozicemi školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů.

 „Na přípravě plánu se podíleli zástupci odborů magistrátu, vedení města a jeho obvodů, úřadu práce, policie, nestátních neziskových organizací a mnoha dalších subjektů,“ vysvětluje vedoucí týmu pracovníků Agentury pro Ostravu Martin Navrátil. „Plán vychází z již realizovaných aktivit v Ostravě, pečlivě na ně navazuje a rozvíjí je,“ dodává Navrátil.

Na schválení tohoto plánu nyní naváže příprava jednotlivých projektů a projektových žádostí. Při přípravě projektů bude Agentura městu Ostrava i zmíněným organizacím nadále k dispozici. Pomůže také město připravit na novou legislativu v oblasti bydlení a sociálního podnikání. Plnění strategického plánu bude průběžně monitorováno a plán bude zpětně aktualizován a revidován.


Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 v číslech

  • přímo podpoří téměř 9 tisíc lidí ohrožených sociálním vyloučením
  • počítá se získáním více než 900 milionů korun ze tří operačních programů evropských fondů
  • bude zrekonstruováno nejméně 200 sociálních bytů
  • vznikne téměř 250 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané
  • vznikne 8 sociálních podniků
  • budou zajištěny podpůrné programy pro 400 rodin
  • služby pro rodiny s dětmi získají zázemí s roční kapacitou 820 uživatelů
  • předškolními kluby projde minimálně 500 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 

 

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>