Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Sociální vyloučení, sociální práce
Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1 Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR
Výstup výzkumného projektu MPSV „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“, který byl realizován společností GAC, s. r. o. v roce 2006
1886
2 Sociální revue
Internetový občasník o sociální práci a společenských otázkách.
2254
3 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT)
Centrum při Katedře antropologických a historických věd Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni.
1883
4 Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (MPSV)
1737

Inspirace

Napsali o nás


//]]>