Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Město Žlutice získalo ocenění Roma Spirit

Tisk E-mail

Praha, 11.12.2014 – Město Žlutice z Karlovarského kraje, které již druhým rokem spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování, získalo včera večer cenu Roma Spirit v kategorii "Obce a města" za aktivní a komplexní přístup ke zlepšování sociální situace svých obyvatel včetně Romů ve všech oblastech života od vzdělávání přes zaměstnanost až po bydlení.

I přes svou polohu v odlehlé části Karlovarského kraje, který je jedním z nejchudších regionů České republiky, se město Žlutice aktuálně velmi aktivně zajímá o to, jaké problémy tíží jeho obyvatele (včetně řady Romů) a snaží se aktivně přistupovat k možnostem, jak by se mohl život místních lidí zlepšit.

Od února funguje při základní škole školní klub pro přibližně 80 žáků.

V květnu se ve městě uskutečnila první plánovaná akce z programu pro seniory – promítání dokumentárního filmu „Šmejdi" s diskusí a účastí režisérky filmu Silvií Dymákovou. Během podzimu následovaly další dva programy.

V červnu se uskutečnilo promítání celovečerního filmu Cesta ven.

Od začátku října byl ve Žluticích zahájen provoz nového volnočasového klubu, který slouží především mladým lidem ve věku 13 – 25 let a umožňuje jim smysluplné trávení volného času. Od svého otevření je využíván všemi skupinami místní mládeže, navštěvuje jej denně kolem 20 lidí včetně klientů výchovného ústavu.

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování městu pomohl připravit a podat projekt s názvem „Inkluze ve Žluticích." Díky němu působí od září na základní škole psycholog, speciální pedagog, logoped a noví asistenti pedagoga. V rámci projektu od září také funguje předškolní klub pro rozšířenou předškolní přípravu a rodičovský klub při mateřské škole, který nabízí prostor pro scházení a volnočasové aktivity rodičů s dětmi.

Od března začala ve Žluticích pravidelně fungovat dluhová poradna provozovaná společností Člověk v tísni o.p.s. a od dubna i sociálně aktivizační služba.

Městu se také opakovaně podařilo získat dotaci na asistenty prevence kriminality. Za první rok jejich fungování se podařilo zlepšit pořádek na autobusových zastávkách, navázat komunikaci s místními obyvateli, asistovat při využívání místního hřiště přes léto a nebo zajišťovat bezpečnost na akcích města.

Ceny Roma Spirit za zlepšování situace Romů v České republice udělují Nadace Michaela Kocába a nezisková organizace Otevřená společnost. Letos poprvé byly uděleny pod názvem Roma Spirit, navazují na předchozí projekt Gypsy Spirit. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv v centru Pražská Křižovatka. 


Související:

 

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>