Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě Vrbensko

Tisk E-mail

Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 739 227 153

Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 739 227 153

Manažerka SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 733 738 609

 

Lokalita Vrbensko nebo také Sdružení obcí Vrbenska, které se zapojilo  do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, tvoří 5 obcí, a to Karlová Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Pradědem. Nachází se na úpatí Jeseníků, v příhraniční oblasti s Polskem. Přestože se jedná o známou turistickou oblast, je území charakteristické celkově špatnou dopravní dostupností a vysokou mírou nezaměstnanosti. Žije zde 7494 obyvatel. V současné době dochází k odlivu zejména obyvatel s vyšším vzděláním do větších měst, kde mají více příležitosti najít pracovní uplatnění. Naopak do regionu přicházejí lidé s nízkou úrovní vzdělání, zatížení nepříznivou životní situací.

Na Vrbensku asi třetina obyvatel žije v sociálním vyloučení nebo je sociálním vyloučením ohrožená. Jsou zatížení dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužeností, ztrátou bydlení. Nenacházejí se zde sociálně vyloučené lokality, můžeme hovořit spíše    o lokalitách problémových. Jedná se o okolí náměstí Sv. Michala, ulici Hřbitovní a okolí ubytoven Sklárenská a Edik.

Cílem spolupráce mezi Sdružením obcí Vrbenska  a Agenturou pro sociální začleňování je zlepšení situace na Vrbensku v nejpodstatnějších oblastech a to: zaměstnanosti, poskytování sociálních služeb, vzdělávání, bydlení, prevenci a volném času. Hlavními prioritami jsou:


Oblast zaměstnanosti:

- Zvýšení schopností nezaměstnaných osob k úspěšnému zapojení na trhu práce

- Podpora zaměstnavatelů a OSVČ při zaměstnávání osob hůře uplatnitelných na trhu práce


Oblast poskytování sociálních služeb:

- Vytvořit stabilní a adekvátní síť sociálních služeb

- Koordinace sociálních služeb a návaznost na další programy


Oblast prevence a volného času:

- Realizovat aktivity zaměřené na děti a mládež

- Realizovat aktivity zaměřené na dospělé


Oblast bydlení:

- Vytvořit stabilní, dostupné a kvalitní bydlení


Oblast vzdělávání:

- Všestranně připravit děti na Vrbensku na zahájení školní docházky, v průběhu které budou dosahovat školního úspěchu a budou motivované k další vzdělávací kariéře.

- Na Vrbensku budou společně působit děti a žáci z různých sociálních skupin, budou vzájemně komunikovat a spolupracovat, navazovat pozitivní mezilidské vztahy.

- Na Vrbensku bude vytvořena platforma pro setkávání místních aktérů, včetně rodičů, která povede k rozvoji spolupráce, kvalitního a inkluzivního vzdělávání.


Inspirace

Napsali o nás


//]]>