Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě Klášterec nad Ohří a Vejprty

Tisk E-mail

Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 725 716 500 

Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 052 531

 

Město Vejprty spolupracovalo s Agenturou v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci ve svazku s nedalekým Kláštercem nad Ohří v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Vejprty i Klášterec nad Ohří jsou městy Ústeckého kraje. Vejprty leží v Krušných horách v nadmořské výšce 725 m.n.m. Od Německa a německé příhraniční obce Bärenstein jsou odděleny pouze hraničním potokem Polava. V současné době je město centrem horské oblasti Vejprtska, nachází se zde automobilový, pěší a cyklistický hraniční přechod do Německa. Klášterec nad Ohří leží v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách. Dominantou města je zámek s muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který navazuje lázeňský areál Kyselka se třemi minerálními prameny. Podle ČSÚ žilo k 1. 1. 2017 celkem 14 573 obyvatel v Klášterci nad Ohří a celkem 2 839 obyvatel ve Vejprtech. 

Sociálně vyloučená lokalita je v Klášterci nad Ohří identifikována v ulici Mírová (480, 481), uvedena již v první zprávě GAC z 2006. Lokalita vznikla „řízeným i přirozeným sestěhováním" chronických dlužníků na nájemném u města probíhajícím zhruba od 90. let. Nachází se na vnitřní periferii města obklopena zástavbou výškových obytných panelových budov.  Podle posledního šetření (3/2015) se v této lokalitě fyzicky nacházelo 232 lidí, jednalo se většinou o vícečetné rodiny s velmi úzkými vazbami.

Sociálně znevýhodnění obyvatelé ve městě Vejprty obývají jednotlivé bytové domy nacházející se v různých částech obce. Všechny domy jsou ve vlastnictví města a jsou umístěné v běžné zástavně, přičemž se jedná o byty snížení a standartní kategorie. Ve městě tak neexistuje typická prostorově vyloučená lokalita tvořená větším počtem domů soustředěných na jednom místě a obývaných sociálně znevýhodněnými obyvateli. Místa obývaná sociálně znevýhodněnými obyvateli vznikaly postupným sestěhováním sociálně slabých obyvatel, kteří neměli dostatek finančních prostředků na placení nájemného v běžných obecních domech. Zhruba 90% těchto „lokalit" tvoří Romové, za jejichž sestěhování stojí, mimo jiné, i určitý tlak ostatních obyvatel domů, ve kterých původně bydleli.

Vzdálenost obcí  Klášterec nad Ohří a Vejprty je 23 km. Obě města řeší aktuálně obdobné sociální problémy, a pokud budou své postupy v následujících letech koordinovat v rámci jednotného Strategického plánu sociálního začleňování, mohlo by být dosaženo významného synergického efektu. Jedním z cílů spolupráce obou měst je koordinace druhu a kapacit sociálních služeb tak, aby nedocházelo ke zbytečnému dublování. Spolupráce měst se promítne do tematických oblastí:

zaměstnanost (úsilí o vytváření nových a udržitelných pracovních příležitostí; prostupného zaměstnání) 

vzdělávání (sdílení a inspirace při zavádění forem podpory inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ) 

bydlení (sdílení dobrých praxí a koordinace při řešení bytové otázky) 

prevence (nastavení optimální sítě sociálních služeb prevence)

Též podle společného Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 2017 - 2020 (Klášterec nad Ohří, Vejprty, Kadaň) se aktéři snaží společnými cíli, jako udržení stávajících a vznik nových sítí sociálních služeb a zvýšením jejich kapacit, rozvíjet sociální situaci v lokalitách a to především v oblastech práce se seniory, osobami se zdravotním handicapem, osobami ohrožených sociálním vyloučením apod.

 

Aktualizováno ke dni 25.10.2017

 

 

 


Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>