Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě Jirkov

Tisk E-mail

Lokální konzultant: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.:702 153 421

Jirkov v současné době spolupracuje s Agenturou v režimu vzdálené podpory, která navazuje na předchozí období intenzivní spolupráce v letech 2010 - 2013. Město s Agenturou konzultuje zejména postup při zřizování centra služeb ve čtvrti Ervěnice.

Město Jirkov leží v Ústeckém kraji v oblasti Mostecké hnědouhelné pánve. Po druhé světové válce došlo k vysídlení téměř veškerého původního obyvatelstva a v několika vlnách bylo zahájeno osídlování nově budovaných moderních sídlišť (z části ze zaniklých obcí – Ervěnice, z větší pak lidmi s vidinou příležitosti zaměstnání z dalších regionů státu). Ve městě dnes žije přibližně 21 tisíc obyvatel. Působí zde patnáct školních zařízení a další zájmové organizace. Město se potýká s vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti a nízkou úrovní vzdělání.

Dle Gabalovy analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity působících subjektů jsou v Jirkově definovány tři sociálně vyloučené lokality – Březenec, ulice Mostecká a Ervěnice.

V Březenci se jedná o dům s 24 jednopokojovými byty. Lokalita vznikla nově řízeným sestěhováváním. Objekt samotný byl dostavěn v roce 1998. Původně měl sloužit jako malometrážní byty pro matky s dětmi. Postupně se z domu stala lokalita pro neplatiče nájemného. V současné době je zde ubytováno dvacet tři rodin. V ulici Mostecké se jedná o čtyři starší domy. Lokalita vznikla kombinací dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání. Do domů se postupně přestalo investovat a tomu také odpovídá jejich stav.. Prostorově není lokalita nijak segregovaná. Dle evidence je v lokalitě trvale hlášeno 89 obyvatel.

Ervěnice jsou také dlouhodobě existující lokalitou, v rámci které probíhalo sestěhovávání kvůli levnějším nájmům. Dva domy považované za „nejproblematičtější" jsou součástí běžné zástavby této městské čtvrti. Shodnými charakteristikami všech vyloučených lokalit na území města je zadluženost (na nájemném, i u nebankovních subjektů), vysoká nezaměstnanost dosahující až 100 procent, vysoký úpadek po nástupu na vyšší stupeň školy po dosažení základního vzdělání a vnímání lokalit jako oblastí se zvýšenou kriminalitou (tato však není zvláště evidována).

 


Inspirace

Napsali o nás


//]]>