Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Na workshopu pořádaném Agenturou představila ředitelka školy vzdělávací program Začít spolu

Tisk E-mail

Začít spolu Základní škola a Mateřská škola Kadaň Začít spolu Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Praha/Kadaň, 28. 3. 2019 - Inovativní vzdělávací program Začít spolu představila pedagogům Diana Roubová, ředitelka Začít spolu Základní školy a Mateřské školy Kadaň. Na workshopu spoluorganizovaném Agenturou pro sociální začleňování se sešlo pět pedagogů a dva ředitelé základních a mateřských škol z Kadaně a jejího okolí.

Protože se program Začít spolu zaměřuje na projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě, představuje ideální nástroj pro inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Program zdůrazňuje také důležitost multikulturní výchovy, kdy pedagog pomáhá dětem uvědomit si význam etnicity," vysvětluje přínos programu pro děti ze sociálně vyloučených lokalit Michaela Valášková, koordinátorka vzdělávacích aktivit v Regionálním centru západ Agentury.

Program Začít spolu učí děti vzájemně komunikovat, spolupracovat, kriticky myslet a řešit problémy. Přitom klade důraz na individuální vývoj každého dítěte, samostatné rozhodování, spolupráci s rodiči a na vytváření podmínek pro inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Agentura pro sociální začleňování uspořádala workshop na základě poptávky svých partnerů po vzdělávacích nástrojích, které umožňují zapojení dětí pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.

„Chtěli jsme představit alternativní pedagogický přístup, který propojuje moderní poznatky pedagogicko-psychologické vědy s postupy osvědčenými ve vzdělávacím procesu," doplňuje Michaela Valášková.

Během workshopu se účastníci seznámili s teoretickými východisky programu, ale hlavně s jeho praktickou aplikací při výuce. Za největší přínos akce účastníci označili inspiraci v oblasti provozu a organizace škol, nový pohled na proces vzdělávání a zamyšlení nad změnami ve své vlastní instituci. Neméně důležité byly i podněty k možnostem rozvoje samotných pedagogů.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>