Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Litvínov se zaměří na práci s rodinami s dětmi, větší bezpečnost i drogovou problematiku

Tisk E-mail

Archiv ASZ Archiv ASZ

Litvínov, 3. 8. 2016 – Litvínov se snaží úspěšně řešit sociální problémy a chudobu části svých obyvatel. Již druhým rokem je zapojený do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Město navyšuje počet sociálních pracovníků i asistentů prevence kriminality. V následujících letech plánuje sociální byty, drogovou poradnu i více aktivit pro děti.

Díky spolupráci města, policie, místní pobočky úřadu práce, litvínovských základních škol, neziskových organizací i firem byla zřízena platforma pro spolupráci v oblastech jako sociální služby, podnikání a zaměstnanost, bezpečnosti a prevence kriminality, bydlení a v neposlední řadě také vzdělávání a volný čas. V roce 2016 například proběhne 6 víkendových pobytů pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, příměstský tábor a další jednorázové aktivity v průběhu celého roku.

„Snahou města je problémům předcházet, k čemuž by mělo přispět i posílení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních pracovníků i asistentů prevence kriminality. Těch je nyní ve městě 12, z toho 4 v Janově. Ve spolupráci s litvínovskými neziskovými organizacemi se chceme také zaměřit na pracovně-právní poradenství nebo vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. V plánu je zřídit i drogovou poradnu,“ říká starostka města Kamila Bláhová.

Uvedené aktivity vychází ze strategického plánu sociálního začleňování na období 2016 - 2018, který pomohla Agentura městu v loňském roce připravit. Plán prošel v létě letoštního roku revizí. Zastupitelé města ji schválili na svém jednání 30. června 2016. Podle vedení městam tím byly vytvořeny předpoklady pro rozšíření možností čerpat finanční prostředky i na jiné záměry, než je poskytování sociálních služeb. Město i místní neziskové organizace a další partneři mohou díky plánu podávat žádosti o finanční podporu pro nejrůznější rozvojové aktivity. „Je to jedinečná šance, jak využít prostředky ze strukturálních fondů a koordinovaně situaci v lokalitách i jejich okolí zásadně změnit," vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování, Radek Jiránek.

Na dnešním jednání Agentura mj. představila zjištění výzkumu politik nulové tolerance, který provedla společnost SPOT. Ta potvrzují, že úspěšné politiky sociálního začleňování by se měla opírat především o preventivní opatření. Další jednání lokálního partnerství se uskuteční na pozdim 2016.

S Agenturou pro sociální začleňování město spolupracovalo již od roku 2009. V roce 2015 spolupráci prohloubilo zapojením do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
V současné době působí Agentura v rámci Koordinovaného přístupu v 41 lokalitách. Celkem se jedná o více jak sto měst, obcí a městských obvodů.//]]>