Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Litvínov bude spolupracovat s agenturou pro sociální začleňování

Tisk E-mail

Litvínov, 27.5. - Memorandum o spolupráci mezi Litvínovem a Agenturou pro sociální začleňování podepsaly minulý týden starostka podkrušnohorského města Kamila Bláhová (ANO) a náměstkyně ministerstva pro lidská práva Martina Štěpánková.

Dokument zavazuje město a další partnery v dané lokalitě ke zpracování Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ) a stane se ústředním podkladem pro zajištění čerpání finanční podpory ze strukturálních a investičních fondů v oblasti sociálního začleňování.

„Sestavení, schválení a naplňování SPSZ bude vycházet z metodiky takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, která vznikla ve spolupráci agentury pro sociální začleňování, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva pro místní rozvoj a je platná od letošního ledna,“ připomněla mluvčí litvínovské radnice Margita Kučerová. Agentura a město Litvínov spolupracovaly už v letech 2009 až 2012. Litvínov byl jedním ze třinácti obcí, kde probíhal pilotní projekt koordinovaného přístupu v sociálním začleňování. Od vstupu agentury do lokality zahájilo město plánování sociálních služeb, posílilo řady terénních pracovníků, úspěšně zavedlo veřejnou službu, přistoupilo k částečnému omezení provozu heren, důslednému, ale zákonnému vymáhání dluhů, zintenzívnilo práci městské policie a spolupráci s neziskovým sektorem. Zavedlo také systém prostupného bydlení, který se osvědčil.

Na území Litvínova jsou aktuálně tři sociálně vyloučené lokality, jde o dvě ubytovny (U Bílého sloupu a V Dolíku UNO) a zejména sídliště Janov. Situaci lidí, kteří v nich žijí, chce vedení města řešit intenzivněji. 

„Cílem navázané spolupráce je posílení sociálních služeb a sociální práce především ve vyloučené lokalitě Janov, příprava projektů, včetně těch náročnějších, které se týkají vzdělávání a podpory zaměstnanosti, kde je předpokladem dobrého výsledku také úzká spolupráce s úřadem práce. Sociální problematika je velmi široká, práce v ní nadmíru náročná, spadá do ní i otázka řešení velké zadluženosti chudých, kterým se pak nevyplácí vstupovat do pracovního procesu. Řešit tento problém však musíme na centrální úrovni,“ řekla náměstkyně ministra Štěpánková. 

Podepsání memoranda, které stvrzuje pokračování spolupráce mezi Litvínovem a příslušným odborem úřadu vlády, kvitovala i starostka. „Jsme rádi, že nás agentura metodicky povede, že jsme byli vybráni do koordinovaného přístupu. Umožní nám to získat peníze na realizaci potřebných kroků ke zlepšení situace nejen v Janově, ale i v ostatních částech Litvínova. Máme vůli situaci řešit a domníváme se, že agentura je spolehlivým partnerem,“ zdůraznila Bláhová.

Problémy v Janově přitom neberou konce. Starousedlíci označují aktuální situaci v lokalitě, kam se stěhují nepřizpůsobiví z celé republiky, za nadále neúnosnou. Místní proto sepsali před časem petici, kterou chtěli upozornit na údajně složité soužití se sociálně slabými, hlavně Romy. Tu pak doručili na úřad vlády. 

Situaci přijel v dubnu přímo do sídliště řešit ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), který slíbil peníze na projekty v sociální oblasti. To je ale podle místních málo. „Od ministra jsme slyšeli jen slova a věty, které tady už před léty říkali jeho předchůdci. Zajímalo mě, co vláda udělá pro to, aby se zvýšil počet asistentů kriminality, jak budou posílena práva vlastníků nebo kdy budeme moci zřizovat funkce domovníků. Něco konkrétního jsem se ale nedozvěděl,“ byl po ministerské vizitě zklamaný František Ryba, předseda bytového družstva Krušnohor, které v sídlišti vlastní nebo spravuje 1300 bytů a které petici upozorňující na problémové soužití většinové společnosti s nepřizpůsobivými iniciovalo.

Článek vyšel 27.5. v deníku Právo.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>