Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Liberec se zaměří na pomoc lidem v nouzi. Schválil plán sociálního začleňování

Tisk E-mail

Wikipedia.org Wikipedia.org

Liberec, 25. 11. 2016 – V rámci včerejšího večerního jednání zastupitelů města byl schválen strategický plán sociálního začleňování. Jeho cílem je zintenzivněná a cílená pomoc lidem v nouzi. Město může čerpat finanční prostředky z evropských dotací. Plán je výsledkem spolupráce mezi Libercem a Agenturou pro sociální začleňování. Ta započala v lednu 2016 a to v rámci takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 

Strategický plán je zaměřen na několik hlavních oblastí, a sice: bydlení, vzdělávání, zaměstnávání, sociální služby, bezpečnost a prevence kriminality. Agentura pro sociální začleňování pomůže mj. se získáváním prostředků na konkrétní projekty z evropských sociálních a investičních fondů. Projekty se zaměří na podporu sociálních služeb, infrastrukturu pro sociální bydlení, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, společné vzdělávání, komunitní centra a zaměstnanosti.

„Přímá spolupráce obyvatel je nezbytnou podmínkou úspěšného začleňování. Opatření, která jsou v dokumentech zakotvena, se sice primárně týkají lidí ohrožených sociálním vyloučením, ale jejich dopad je ve skutečnosti celostní – tedy ve prospěch všech obyvatel města a na celém jeho území,“ uvedl náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Mezi nejpalčivější problémy města patří situace s bydlením. Právě strategický plán a jeho dílčí projekty by měly v následujících třech letech situaci zlepšit. Počítá se například s navýšením kapacity krizového bydlení (Azylový dům pro rodiny s dětmi – doposud v Liberci chybějící), rekonstrukcí azylového domu pro muže, vznikem Domu humanity sjednocujícího zázemí pro služby v drogové prevenci a harm reduction. Důraz bude kladen i na dluhové poradenství. Na problematiku nezaměstnanosti reagují mimo jiné plánovaná kariérní poradenství či propojování škol a zaměstnavatelů, dále motivační kurzy, bilanční diagnostika atd. V rámci bezpečnosti se počítá s navýšením monitorovacích systémů či s asistenty prevence kriminality, s nimiž mají velmi pozitivní zkušenosti v jiných městech se sociálně vyloučenými lokalitami, například Sokolově. Bude se pokračovat v projektu Kurýrů prevence kriminality (proškolení senioři komunikující bezpečnostní témata peer-to-peer formou). Počítá se i s podporou různých druhů prevence, zejména pak systematizace prevence – vznik koncepce prevence rizikového chování (existuje již řada aktivit, které o sobě ale nemají přehled, spolupráce není systematická). Sociálních služeb se se bude nově týkat systematizace práce s bezdomovci, kteří mají kombinaci obtíží, s nimiž jednotlivé služby umí pracovat pouze v 1-2 aspektech (závislosti, psychické poruchy, somatické problémy atd.).

Schválený plán naleznete během prosince na webových stránkách města http://www.liberec.cz/cz/


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>