Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Koordinovaný přístup

Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce a svazky obcí ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen "KPSVL") je realizován od ledna r. 2015 a je nástrojem pomoci obcím a jejich…
Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce a svazky obcí ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Ten pomáhá při řešení situace sociálního vyloučení na místní úrovni z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů za místní podpory Agentury pro…
Praha, 10. 11. 2016 – Další tři desítky obcí nebo jejich svazků mohou získat podporu Agentury pro sociání začleňování v boji s chudobou a sociálním vyloučením. Byla totiž schválena šestá, do roku 2020 zatím poslední, vlna spolupráce v rámci Koordinovaného…
Praha, 29. 6. 2016 – Další čtyři města mohou od září 2016 účinněji řešit problémy chudoby a sociálního vyloučení na svém území. Agentura pro sociální začleňování je zapojí do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Jde o města Břeclav,…
Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce, aby se přihlásily ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) je nástrojem pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků…
Agentura pro sociální začleňování zveřejnila 19. 1. 2015 dokument, který bude základem jejího působení v obcích a městech během příštího programového období evropských fondů. Metodika byla od té doby dvakrát aktualizována, a to pro 4. vlnu k 2. 10. 2015 a pro…
  Agentura pro sociální začleňování zapojí do Koordinovaného přístupu dalších 9 měst Dalších devět měst může od nového roku účinněji řešit problémy spojené s existencí sociálně vyloučených lokalit na jejich území. Vládní Agentura pro sociální začleňování je zapojí do takzvaného…

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>