Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Kolín rozšíří podporu zadluženým a nezaměstnaným obyvatelům

Tisk E-mail

Kolín, 29. května 2012 - Obyvatelé Kolína, kteří mají dlouhodobě problém se získáním zaměstnání a zadlužením, se budou moci účastnit rekvalifikačních kurzů a využít služeb poradny, v níž se dozví, jak se zbavovat dluhů, nebo jak hospodařit s rodinným rozpočtem. Tuto podporu jim zajistí aktivity, které vycházejí z plánu sociálního začleňování na nejbližší tři roky, který schválili kolínští zastupitelé.


„V Kolíně budou například podporovány služby na zlepšení zaměstnanosti. Pracovníci občanského sdružení Prostor připraví rekvalifikační kurzy a vzdělávací semináře pro dlouhodobě nezaměstnané a budou jim pomáhat při hledání zaměstnání. Práce s nimi i s celými jejich rodinami bude pokračovat i poté, kdy nastoupí do zaměstnání, aby o něj nepřišli a udrželi se v něm," říká kolínský pracovník Agentury pro sociální začleňování Milan Greineder.

„Zaměříme se také na řešení problémů se zadlužením. To je velmi častým problémem u lidí žijících dlouhodobě v chudobě a často jim brání při snahách o opětovné zapojení do společnosti," dodává Greineder.

Město také plánuje postupně snižovat počty sociálně slabých bydlících v lokalitě Zengrovka. Ti, kteří budou delší dobu plnit všechny podmínky nájemní smlouvy, budou mít možnost získat podobné bydlení v jiných částech města. Těm nájemníkům, kteří budou nájemní smlouvy opakovaně porušovat, bude naopak ukončeno užívání městského bytu bez náhrady.

Sdružení Prostor, které v Kolíně provozuje předškolní klub, bude spolupracovat s mateřskými školami. Bude usilovat o to, aby děti ze sociálně slabých rodin docházely alespoň na poslední předškolní rok do běžných mateřských škol a připravovali se zde na základní školu.

Strategický plán sociálního začleňování připravili členové Lokálního partnerství Kolín, které ve městě již téměř rok vede vládní Agentura pro sociální začleňování. Na svém květnovém jednání plán schválili zastupitelé města Kolín.

Více informací:

Milan Greineder, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování v Kolíně
Tel.: 725 741 377

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>