Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Khamoro festival bavil Prahu a Agentura byla u toho

Tisk E-mail

Praha, 2. – 3. 6. 2017 – Plno zábavy, tradiční romské hudby, video projekcí, výstav i odborných seminářů a konferencí. V tomto duchu se nesl festival Khamoro. Ten patří mezi největší a nejznámější romské festivaly na světě. Agentura pro sociální začleňování se tento rok stala jedním z partnerů celé akce a v rámci dvoudenní odborné konference měla i svůj blok týkající se inkluzivního vzdělávání.


Letošní ročník odstartoval v neděli 28. 5. velkým koncertem na Střeleckém ostrově a pokračoval nabitým programem v následujících dnech bohatých na přehlídky romské literatury a umění, přednášky, divadelní představení, odborné semináře apod. V rámci pátečního a sobotního programu se uskutečnila i mezinárodní konference věnovaná inkluzivnímu vzdělávání.

Konference proběhla v prostorách Clam - Gallasova paláce a hlavním tématem, o kterém přednášející mluvili a debatovali, bylo kvalitní vzdělávání pro každého. Mezi diskutujícími vystoupil i odborník Agentury pro sociální začleňování na tuto problematiku Vladimír Foist, který se v rámci svého příspěvku podělil o své praktické znalosti, které nabyl v rámci ředitelské praxe na jedné chodské základní škole. 

„Základ všeho je, aby se přestalo bavit o dětech jako o těch a tamtěch. Je nutné brát všechny děti stejně a přistupovat k nim bez rozdílů. Je to otázka přístupu každého učitele a každého člověka, který s dětmi přijde do styku,“ říká Vladimír Foist.

Mezi dalšími řečníky vystoupili i ředitelé dvou základních škol, ředitelka ZŠ Trmice Marie Gottfriedová a ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda, kteří se s účastníky podělili o vzdělávací filosofii, kterou ve svých školách praktikují. Marie Gottfriedová definovala, co si představí pod pojmem inkluzivní vzdělávání. „Jedná se o kvalitní vzdělávání pro každé dítě na našich školách. Vytváří optimální podmínky pro vývoj dítěte a rozvoj jeho vzdělávacího maxima,“ uvádí ředitelka Gottfriedová.

Kvalitní škola je podle ní postavena na 4 pilířích: otevřenost všem dětem, klima školy, metody a formy práce, hodnocení žáků.

  1. Děti by se podle ní neměly přizpůsobovat škole, ale škola by se měla přizpůsobovat jim.
  2. Klima školy by mělo odrážet partnerský přístup učitele a žáka. Každý by se měl podílet na chodu školy.
  3. Těžiště práce v hodinách nesmí ležet na učiteli, ale naopak na dětech. Učitel má roli koordinátora a průvodce.
  4. Hodnocení dětí by mělo odrážet a zohledňovat jejich hranice a možnosti a vést je k tomu, aby dosáhly svého vzdělávacího maxima. Známka 1 tak může mít ve třídě různý význam. Ředitelka Gottfriedová použila přirovnání dvou rozdílných nádob: „Když nádoby naplníme po okraj, i když jsou jinak velké, tak jsou obě plné.“

Do odpoledního programu se zapojili i sami účastníci formou práce ve skupinách. Ředitelka Autorizovaného tréninkového centra metod prof. Feuersteina Eva Váňová přítomným přiblížila Feursteinovu metodu, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání nastínila, jak lze umění zapojit do učení a zástupkyně organizace Cyril Mooney interaktivním způsobem představily metodu hodnotového vzdělávání Cyril Mooney v České republice.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>