Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Kadaň získala za své integrační programy ocenění Gypsy Spirit

Tisk E-mail

Praha, 11. prosince 2013 - Včera večer byly v Pražské Křižovatce po třech letech opět rozdány ceny Gypsy Spirit za přínos v oblasti romské integrace. V kategorii obce-města získalo za své integrační programy ocenění město Kadaň, které již třetím rokem spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování.„Kadaň zavedla během krátké doby řadu podpůrných programů pro zlepšení situace sociálně slabých obyvatel města, především z vyloučené lokality v Prunéřově," zdůvodnili ocenění města pořadatelé akce. V rámci tříleté spolupráce, o kterou město Agenturu zažádalo, zde Agentura založila skupinu Lokální partnerství Kadaň, která stojí za většinou uvedených programů.

Kadaň se do výběrového řízení na spolupráci s Agenturou přihlásila před dvěma lety s tím, že má dlouhodobě problém s lokalitou Prunéřov, která se nachází nedaleko za městem a v bývalých nádražních budovách tu žije skoro tři sta chudých lidí, převážně Romů, (z toho více než 40 procent dětí). Dnes po dvou letech se v Prunéřově i ve městě podařilo pohnout řadou věcí kupředu.

Město rekonstruovalo a v říjnu otevřelo Centrum sociálních služeb Prunéřov. To nabídne služby pro rodiny s dětmi, klub pro mládež, hřiště dluhové poradenství a terénní sociální pracovníky v lokalitě Prunéřov.

Ve městě začala působit sociální firma zaměřená na praní a žehlení prádla.

Nastoupili 3 noví asistenti prevence kriminality, kteří vedeni Městskou policií pokrývají odpoledními a nočními službami včetně víkendů lokalitu Prunéřov.

Byly připraveny tři projekty na podporu zaměstnanosti (dva pro sdružení Radka, jeden pro sdružení Světlo). Dva projekty byly zaměřené na sociálně vyloučené a jeden pro cílovou skupinu ženy. Součástí projektu jsou i rekvalifikace těch, kteří se do nich zapojí a snaha dostat je na pracovní trh nebo pomoci jim s podnikáním. Součástí jednoho z projektů jsou i dotovaná pracovní místa a pracovní asistence po umístění klientů na trh práce. Do projektů bylo zatím zařazeno z Kadaně 85 osob, z toho 25 bylo umístěno do zaměstnání včetně nedotovaných pracovních míst.

Byly otevřeny předškolní kluby pro děti ze sociálně vyloučených lokalit (v Prunéřově a na ul. Chomutovská) spojené s rodičovskými centry. Probíhá doučování dětí v klubech i v domácnostech spojené s dobrovolnickým programem. S podporou města byly otevřeny nové učební obory na SOŠ služeb a SOU Kadaň, do kterých nastoupilo 27 dětí, které by jinak skončily v evidenci úřadu práce.

V některých domech v lokalitě Prunéřov byli v rámci veřejně prospěšných prací zřízeny funkce domovníků. Ti se podíleli na drobných opravách v domech a přípravě bytů k nastěhování (během roku rekonstruovali cca 40 bytů). S nájemníky v Prunéřově jsou konány pravidelně domovní schůze, na kterých probírají nájemníci s vedením města, sociálním odborem a správou bytů své potřeby týkající se kvality bydlení a je dohadován postup a způsob jejich naplnění.

Nájemníci v Prunéřově svépomocně (s od města poskytnutým materiálem a pomůckami) zkrášlují veřejné prostory svých domů a okolí (zatím proběhly brigády ve všech domech – výmalba a úklid sklepů, další se chystají) jak bylo dohodnuto na schůzích.

V Prunéřově začali chlapci a dívky trénovat fotbal pod vedením mladých dospělých obyvatel lokality. V Kadani se v květnu uskutečnil první fotbalový turnaj Pouliční fotbalové ligy. Turnaje se zúčastnilo 15 družstev, z toho 5 družstev utvořily „děti ulice". Celkem se turnaje účastnilo ze sociálně vyloučených dětí a mládeže 40 hráčů a 37 diváků, dále pak 80 hráčů a 40 diváků z ostatních částí města. Díky turnaji se podařilo vytvořit dvě další družstva, která vedou dobrovolníci z řad sociálně vyloučené mládeže a mezi nimiž proběhly od turnaje 2 zápasy, které si samy „děti ulice" dokázaly zorganizovat. V současné době se družstva stále scházejí a trénují. Následně město z dotace ministerstva vnitra uspořádalo půlroční Pouliční ligu 2013, čítající 9 turnajů.

Cena Gypsy Spirit se uděluje za přínos v integraci Romů. Ocenění přenesl do ČR ze Slovenska někdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Ceny byly rozdány dvakrát v letech 2009 a 2010. Dnes je uděluje Nadace Michaela Kocába společně s Otevřenou společností.

Související:

- Prunéřov má nové centrum sociálních služeb (17.10.2013)

- Strategický plán sociálního začleňování Lokálního partnerství Kadaň pro roky 2012-2014


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

  • Nebát se tančit

    Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

    Číst dále ...

Napsali o nás


//]]>