Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

  • Lokální konzultant: Karel Straka

    Město Jirkov leží v Ústeckém kraji v oblasti Mostecké hnědouhelné pánve. Po druhé světové válce došlo k vysídlení téměř veškerého původního obyvatelstva a v několika vlnách bylo zahájeno osídlování nově budovaných moderních sídlišť (z části ze zaniklých obcí – Ervěnice, z větší pak lidmi s vidinou příležitosti zaměstnání z dalších regionů státu). Ve městě dnes žije přibližně 21 tisíc obyvatel. Působí zde patnáct školních zařízení a další zájmové organizace. Město se potýká s vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti a nízkou úrovní vzdělání. Zpracovaný je Strategický plán a Integrovaný plán rozvoje města.

    Číst dále ...

Příklady dobré praxe

Napsali o nás


//]]>