Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 720 704 997

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 739 227 153

  Manažeři SPSZ:
  Jesenicko - Mikulovicko: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Jesenicko - Jeseník: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Jesenicko - Žulovsko: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  Svazek obcí Jesenicko: Město Jeseník, Obec Lipová-lázně, Obec Bělá pod Pradědem, Obec Česká Ves, Obec Mikulovice, Obec Velké Kunětice, Obec Hradec - Nová Ves, Obec Písečná, Obec Supíkovice, Město Žulová, Obec Vápenná, Město Vidnava, Obec Černá Voda, Obec St. Čer.Voda, Obec Kobylá n.Vid., Obec Skorošice, Obec Velká Kraš, Město Javorník, Obec Bernatice, Obec Bílá Voda, Obec Vlčice.  Obce v regionu spolupracovaly s Agenturou již v letech 2008 – 2011. Na jaře 2015 obnovily spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců obce, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů. 

  Region Jesenicko je oblast v severní části Olomouckého kraje, která rozlohou odpovídá bývalému okresu Jeseník. Patří sem 24 obcí různé velikosti, které jsou sdruženy do čtyř mikroregionů - Javornicka, Žulovska, Jesenicka a Zlatohorska. Žije zde asi 40 tisíc lidí. Jesenicko se pyšní mnoha přírodními krásami a kulturními památkami jako jsou Jeseníky, Žulovská pahorkatina, Rychlebské hory, lázně Jeseník, zámek v Javorníku apod. Na druhou stranu se však region potýká s celou řadou specifických problémů, které mají původ v jeho zvláštní geografické poloze, v příhraničním rázu regionu, v dějinách jeho osidlování a vysidlování, v zásazích komunistického režimu do demografického vývoje. Oblast je od zbytku Moravy odříznuta pásem hor, je zde nízká hustota osídlení, velká míra nezaměstnanosti, lidé mají nízké příjmy a nachází se zde nápadně mnoho opuštěných nemovitostí včetně nemovitostí, kde bydlí sociálně vyloučení lidé. V posledních letech se obce Jesenicka snaží využít evropských dotací k povzbuzení turistického ruchu, avšak celá oblast zůstává nadále jedním z nejchudších míst České republiky.

  Číst dále ...

Inspirace

Napsali o nás


//]]>