Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Individuální projekt ASZ

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.   Anotace projektu Projekt vyváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Odborem pro sociální začleňování…
  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.   Anotace projektu Předmětem projektu je podpora strategického plánování lokálních opatření sociálního začleňování založeného na analýzách a realizace těchto opatření s využitím ESIF 2014 – 2022 prostřednictvím Koordinovaného…
Popis projektuProjekt navazuje na národní individuální projekt realizovaný Agenturou pro sociální začleňování v letech 2010 - 2012. Hlavním cílem projektu je ověřit účinnost politik sociálního začleňování na lokální úrovni jako zdroj informací pro formování státní politiky sociálního začleňování a zavádět…

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>